31-10-2018 — 

De straat wordt opgehoogd en de riolering vervangen in de Sporthalstraat. Dit is nodig omdat de straat en het riool verzakt zijn. Hierdoor ontstaan problemen met het afvoeren van het hemelwater.

Planning werkzaamheden

Maandag 5 november start de aannemer met de werkzaamheden. Deze worden in vier fases uitgevoerd. De planning is de werkzaamheden eind maart / begin april af te ronden.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden is Bijdorp via een omleiding bereikbaar. Deze gaat via de Prinses Beatrixlaan en het tunneltje onder de snelweg. Dit wordt door omleidingsborden aangegeven.

Parkeren

Per fase wordt gekeken welke parkeervakken in stand gehouden kunnen worden tijdens de werkzaamheden. Er is voldoende parkeergelegenheid aan de Prinses Beatrixlaan. Dit wordt met
borden aangegeven.