21-11-2018 — 

Relatief weinig autoverhuurbedrijven in de Spaanse Polder hebben tot nog toe een verplichte vergunning aangevraagd. Terwijl verhuurbedrijven die dat na 22 december van dit jaar nog niet hebben gedaan, worden gesloten. Bedrijventerrein Spaanse Polder ligt zowel op Rotterdams als Schiedams grondgebied. Per 1 september kunnen bedrijven in de autoverhuurbranche hier een verplichte vergunning aanvragen. Daarmee willen beide gemeenten georganiseerde criminaliteit bestrijden en integere ondernemers juist steunen. Tilburg kent een soortgelijk beleid.

Aanleiding was een politieonderzoek waaruit blijkt dat verschillende ondernemers in de autoverhuurbranche georganiseerde criminaliteit faciliteren. Uit het onderzoek kwam naar voren dat huurauto’s dienen als middel om geld wit te wassen.

28 bedrijven, zeven aanvragen

In de Spaanse Polder zitten 28 bedrijven die auto’s verhuren; 18 bevinden zich op Rotterdams grondgebied, 10 zijn gevestigd in Schiedam. In Rotterdam vroegen in ruim twee maanden slechts vier bedrijven een vergunning aan, in Schiedam waren dat er drie. De vergunningen moeten uiterlijk 22 december van dit jaar zijn aangevraagd. Zonder een dergelijke vergunning sluiten de gemeenten de bedrijven.

Eén bedrijf heeft inmiddels aangegeven te stoppen met autoverhuur. Een ander verhuurbedrijf heeft nagevraagd of de vergunningplicht ook in andere delen van de stad geldt. Twee ondernemers zeggen de vergunningplicht toe te juichen.

Verzekeringsbureau bestrijding Voertuigcriminaliteit

Ook het Verzekeringsbureau bestrijding Voertuigcriminaliteit onderkent de problematiek en juicht het initiatief toe. "Wij weten uit politieonderzoeken dat dergelijke anonieme voertuigen ook worden ingezet bij autodiefstal en autokraak. We ondersteunen de voortvarendheid van beide burgemeesters om met de vergunningplicht en het handhavingsbeleid malafide partijen te weren."