26-08-2020 — 

Wethouder Jeroen Ooijevaar geeft in september de aftrap tot de Schoolbrengweek in Schiedam. Hij vraagt ouders en kinderen om vooral met de fiets of lopend naar school te komen. Dit is goed voor de verkeersveiligheid bij school, goed voor het milieu en goed voor de verkeersvaardigheid van kinderen. Bovendien bevordert bewegen ook nog eens de leerprestaties. De Schoolbrengweek is dit jaar van 14 september tot en met 18 september.  

Lopen en fietsen is veiliger

Jonge kinderen vinden het lastig om afstand en snelheid in te schatten. Het is voor hen moeilijk te beoordelen of zij wel of niet voor een aankomende auto kunnen oversteken. Juist in kinderrijke omgevingen moet autoverkeer zoveel mogelijk worden vermeden. Zodat kinderen voldoen ruimte krijgen om zelfstandig, maar vooral veilig naar school te komen. Daarom werkt de gemeente aan veilige loop- en fietsroutes van en naar school en stimuleert zij goed verkeersonderwijs.  

Verkeersveiligheid is belangrijk

Iedere school in Schiedam wil graag dat schoolgaande kinderen en hun ouders te voet of op de fiets naar school komen. En afstand hoeft geen belemmering te zijn. In Schiedam is de afstand tot een basisschool gemiddeld 400 meter. Ook ouders geven aan dat zij veiligheid en verkeersopvoeding belangrijke onderwerpen vinden. Alleen schiet  bewust en actief bezig zijn met hun kind in het verkeer er regelmatig bij in. Kinderen lopen daardoor ervaring mis, en dat is jammer. Want zowel kinderen als ouders die lopend of op de fiets naar school komen ervaren dit als gezellig en sociaal.

Meer informatie over de Schoolbrengweek

De Schoolbrengweek ‘School op Seef’ is dit jaar van 14 tot en met 18 september en wanneer ouders registreren hoe vaak zij lopend of op de fiets naar school komen en deze belevenis delen, maken zij kans op een leuke prijs. Kijk voor meer informatie op de website van de Schoolbrengweek

Doe ook mee!

De volgende Schiedamse scholen doen actief mee aan de Schoolbrengweek: De Klinker, De Peperklip, IKC Kethel en Het Startblok.

Doe ook mee, want samen maken we Schiedam voor iedereen verkeersveiliger!