23-03-2021 — 

In het Klimaatakkoord staat dat Nederland in 2030 49% minder CO2 moet uitstoten. In 2050 is dat 95%. Schoon vervoer helpt die doelen te bereiken. Om het goede voorbeeld te geven heeft de gemeente zich ten doel gesteld om haar totale bedrijfswagenpark te verduurzamen en zoveel als mogelijk CO2 neutraal te rijden. Met het onlangs aanschaffen van 3 elektrische voertuigen heeft de gemeente haar doel bereikt.

"In Schiedam moedigen we het gebruik van elektrisch vervoer aan, bijvoorbeeld door onder andere de plaatsen voor openbare laadpalen uit te breiden. Daarmee verbeteren we met elkaar de luchtkwaliteit en het is beter voor het klimaat. We streven naar een gezonde buitenruimte met minder geluidshinder, vuile uitstoot en fijnstof. Zo maken we van Schiedam een gezonde en leefbare stad", aldus wethouder Jeroen Ooijevaar.

De doelstelling sluit aan op de ambities die zijn gesteld vanuit de Mobiliteitsvisie en het Actieplan Lucht en Geluid. Wegverkeer veroorzaakt ongeveer een vijfde van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland. Een elektrische auto stoot geen broeikasgassen en stikstofdioxide uit.