22-12-2020 — 

Inwoners van Rotterdam en omliggende gemeenten zoals Schiedam, kunnen op 22, 23 en 24 december  hun vuurwerk inleveren op enkele locaties in Rotterdam.

Vuurwerkverbod

Dit jaar geldt rondom de jaarwisseling een vuurwerkverbod en is de koop én verkoop van consumentenvuurwerk aan banden gelegd. Alleen het zogenaamde kindervuurwerk is toegestaan.

Inleveractie

Schiedammers die nog vuurwerk in bezit hebben, kunnen gebruik maken van de inleveractie in Rotterdam. Dit geldt voor alle typen vuurwerk tot in totaal maximaal 25 kilo per persoon. Het vervoeren van vuurwerk mag hierbij ook, wanneer aannemelijk is dat het rechtstreeks van huis naar de inleverlocatie onderweg is. Voor de inleveractie heeft de gemeente Rotterdam speciale veiligheidsmaatregelen op de locaties getroffen.

Waar en wanneer?

We raden Schiedammers aan gebruik te maken van de volgende tijden en locaties;

Dinsdag 22 december

13.00 – 16.00 uur: parkeerterrein P2 Blijdorp (onder het Stadhoudersviaduct)

Donderdag 24 december

09.00 – 12.00 uur: parkeerterrein P2 Blijdorp (onder het Stadhoudersviaduct)

Voor overige tijden en locaties: Inleveren vuurwerk | Rotterdam.nl

Hoe werkt het?

Tijdens de inleveractie neemt de organisatie de lockdown-richtlijnen in acht. Dat betekent dat er maximaal 2 mensen bijeen op straat mogen staan, met 1,5 meter onderlinge afstand. Kom je vuurwerk inleveren, dan leggen mensen die op aan tafel om af te geven. Zo is er geen contact. Een gespecialiseerd en gecertificeerd bedrijf is op de locaties aanwezig om het vuurwerk vervolgens op een veilige manier in te nemen en te classificeren. Zij nemen ook het vervoer, de opslag en uiteindelijk de vernietiging van het vuurwerk op zich. Bij ieder inlevermoment is tevens een afvaardiging van de politie en beveiliging aanwezig.

Schiedam tijdens de jaarwisseling

Lees meer over vuurwerk en de jaarwisseling in Schiedam.