24-09-2020 — 

Deze week is het Vredesweek. Wethouder Jeroen Ooijevaar hees zaterdag de Vredesvlag. Dit deed hij samen met de Schiedamse Werkgroep Vredesweek / de Ambassade van vrede. De wethouder roept Schiedammers op om vooral zelf het gesprek aan te gaan en te onderzoeken wat ons bindt. Dit jaar is het thema van de Vredesweek namelijk 'Vrede verbindt verschil': het is belangrijk om het verhaal van de ander te leren kennen, in plaats van te blijven hangen in het eigen gelijk. 

Grote diversiteit in Schiedam

Verschillen genoeg aan Schiedammers op het gebied van afkomst, leeftijd, gender, geaardheid, met en onder beperking, opleiding, inkomen, deze zorgen soms voor spanningen. En juist in deze tijd met het rondwarend coronavirus dreigen partijen nog meer tegenover elkaar te gaan staan terwijl we ons juist zouden moeten richten op wat ons met elkaar bindt.

Wat kan je zelf doen?

De aanpak van de gemeente Schiedam en haar partners is erop gericht dat Schiedammers zich welkom voelen, contact kunnen maken met hun omgeving en mee kunnen doen. Dat kan niet zonder de Schiedammers zelf. Vrede begint dichtbij: bij jezelf. Wat kan je zelf doen? Praat eens met de ander, juist met degene met wie je het niet eens bent, verdiep je in elkaar en vraag naar elkaars ervaringen. Juist daardoor ontstaat meer begrip. 

De Vredesweek loopt nog tot en met 27 september met allerlei activiteiten. Kijk voor meer informatie op de website van De Vredesweek. 

"Foto van wethouder Jeroen Ooijevaar die de vredesvlag hijst"