25-02-2021 — 

Rijksmonument De Teerstoof aan de Nieuwstraat wordt herontwikkeld tot woon-zorgcomplex. Burgemeester en wethouders hebben besloten tot verkoop van het gebouw, dat in het verleden onder meer dienst deed als theater.

De verkoop van het pand aan de Nieuwstraat 12 luidt een nieuw hoofdstuk in voor het rijksmonument, dat nu nog eigendom is van de gemeente Schiedam. Het gebouw wordt verkocht aan Teerstoof B.V., dat het gebouw De Teerstoof zal herontwikkelen tot woon-zorgcomplex. Voor de exploitatie ervan werkt men samen met De Drie Notenboomen. Deze organisatie is momenteel met de franchiseformule Herbergier op 44 plekken in Nederland vertegenwoordigd en biedt kleinschalige woonvoorzieningen aan voor mensen met dementie. 

In totaal komen er voor deze doelgroep 16 woningen aan de Nieuwstraat. Ook aangrenzende panden, particulier eigendom, worden betrokken bij de ontwikkeling. Teerstoof B.V. sluit hiervoor een overeenkomst met de huidige eigenaar. 

Inclusief, in het hart van de stad

Met de herontwikkeling van De Teerstoof wordt concreet invulling geven aan de ambitie om Schiedam te versterken als inclusieve woonstad. Daar hoort bij dat er voldoende woningen komen die geschikt zijn voor mensen met een beperking of zorgvraag. Het aantal mensen met dementie neemt toe. Daarom is er behoefte aan een nieuwe woonvoorziening voor deze specifieke groep Schiedammers. 

Het college kiest er bewust voor om een woonleefgemeenschap voor mensen met dementie te vestigen in het centrum van de stad. De levendige omgeving stelt bewoners in staat om langer zelfstandig te wonen, voor sommigen zelfs in een voor hen vertrouwde omgeving.
Het ‘open-deuren-principe’ van Herbergier, waarbij nadrukkelijk verbinding met de samenleving wordt gezocht, sluit hier goed op aan. 

Veelzijdig

De nieuwe invulling van De Teerstoof brengt het gebouw terug bij zijn oorspronkelijke functie. In 1815 werd het gebouwd als diaconiehuis, een ziekenhuis voor armen. In de jaren daarna is het pand onder andere in gebruik geweest als woonhuis. Veel Schiedammers kennen het monumentale binnenstadspand ook nog als theater. Tussen 1972 en 2004 was op de zolderetage een intiem theater gevestigd, populair onder cabaretiers voor het geven van try-outs. Na 2004 is De Teerstof nog enkele jaren gebruikt als filmhuis.