20-04-2022 — 

De meerderheid van de ondernemers in Vijfsluizen heeft positief gestemd over de Bedrijfsinvesteringszone (BIZ) Vijfsluizen. Hiermee gaat deze BIZ de komende 5 jaar weer aan de slag. Dit betekent dat de ondernemers samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. De gemeente stelt hiervoor een heffing in en keert de opbrengst uit aan Stichting Ondernemersfonds Vijfsluizen die de activiteiten namens de ondernemers uitvoert. Wethouder Antoinette Laan: “Ik ben blij dat er weer een BIZ in Vijfsluizen komt. Vijfsluizen is een mooi voorbeeld van hoe een heel gebied een positieve uitstraling krijgt als ondernemers de krachten bundelen. Er wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de gemeentelijke doelstellingen in het verbeteren van het vestigingsklimaat.”

Eerder ook al succesvol

Tussen 2009 en 2019 kende bedrijventerrein Vijfsluizen al een BIZ die toen succesvol is gebleken. Zo heeft de vorige BIZ onder andere gezorgd voor camerabewaking en extra aandacht voor het groenonderhoud. “Dit heeft er mede toe geleid dat ondernemers die in het gebied actief zijn, de uitstraling en de sociale veiligheid van Vijfsluizen hoog waarderen. Voor de gemeente Schiedam zijn de behaalde resultaten van destijds reden geweest om ook het nieuwe initiatief te steunen”, zegt wethouder Laan.

Draagvlakmeting

Een voorwaarde om een BIZ te kunnen starten is een positieve draagvlakmeting. Wanneer minimaal de helft van de ondernemers een stem uitbrengt, waarvan  twee derde ‘voor’ stemt, is de BIZ een feit. Pieter Sneep, voorzitter van de Stichting Ondernemersfonds Vijfsluizen: “Met een opkomst van 67% hebben ruim voldoende ondernemers gestemd. Van die ondernemers heeft 80% een stem uitgebracht vóór de BIZ. Ik ben blij dat we de komende 5 jaar weer samen investeren in de uitstraling en de verduurzaming van het bedrijventerrein.’’ Het was dit jaar extra spannend omdat de draagvlakmeting in 2019 niet succesvol was. “De ondernemers waren op dat moment zo gewend geraakt aan de BIZ, dat iedereen dacht dat het draagvlak toch wel gehaald zou worden. Deze keer hebben we niets aan het toeval overgelaten.’’

Wat is een BIZ?

Een BIZ is een afgebakend gebied, bijvoorbeeld een winkelgebied of een bedrijventerrein, waarbinnen ondernemers gezamenlijk investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. De activiteiten van een BIZ zijn aanvullend op die van de gemeente. Bij voldoende draagvlak betalen alle ondernemers mee.

De gemeente stelt hiervoor een heffing in en keert de opbrengst uit aan de vereniging of stichting die de activiteiten namens de ondernemers uitvoert. Het initiatief om te komen tot een BIZ wordt genomen door de ondernemers. Vijfsluizen was in 2009 het eerste bedrijventerrein in Nederland dat aan de slag ging met een eigen ondernemersfonds.

 

"Foto: Wethouder Antoinette Laan feliciteert Pieter Sneep, voorzitter van de Stichting Ondernemersfonds Vijfsluizen, met de derde bedrijveninvesteringszone"

Foto: Wethouder Antoinette Laan feliciteert Pieter Sneep, voorzitter van de Stichting Ondernemersfonds Vijfsluizen, met de derde bedrijveninvesteringszone