28-10-2020 — 

De gemeente Schiedam is teleurgesteld over de uitspraak van de Raad van State. Die bepaalde woensdag 28 oktober dat de provincie Zuid-Holland toestemming mocht weigeren voor de vestiging van Decathlon in Schiedam. De gemeente Schiedam was naar de Raad van State gestapt, omdat Gedeputeerde Staten, tegen de wens van de meerderheid van Provinciale Staten, een ontheffing weigerde.

Het college van Schiedam is nog steeds van mening dat de plannen grote waarde kunnen hebben voor de grotere belangen die in Schiedam aan de orde zijn zoals werkgelegenheid, de impuls voor sport en gezondheid en de positieve effecten voor de binnenstad. Schiedam werd door het eerdere besluit van de provincie onevenredig benadeeld. Het college vertrouwde er daarom op dat de plannen voor Decathlon groen licht zouden krijgen.

In maart 2019 vernietigde de Raad van State de zogenoemde reactieve aanwijzingen van de provincie op het bestemmingsplan. Die komen nu definitief te vervallen, zodat het bestemmingsplan alsnog in werking kan treden. De gemeente gaat de uitspraak bestuderen en bekijkt welke mogelijkheden hierdoor ontstaan.