21-04-2022 — 

Verkenner Nathalie Gouweleeuw rondt haar verkenning naar een nieuwe coalitie af met het rapport ‘Verkenning naar een stabiel stadsbestuur voor Schiedam 2022-2026’. Met dit rapport adviseert zij VVD, DENK, D66, Progressief Schiedam en Alles voor Schiedam om te starten met coalitievorming. De gemeenteraad bespreekt Gouweleeuws advies op donderdag 21 april tijdens een speciale gemeenteraadsvergadering.

Gouweleeuw werd na de verkiezingen van 16 maart gevraagd verkenningen uit te voeren naar de mogelijkheden van een nieuwe coalitie. De verkenning startte met een collectieve avond voor alle raadsleden waarin afspraken werden gemaakt over het proces. Vervolgens voerde Gouweleeuw gesprekken met een delegatie van alle fracties. Op basis van deze gesprekken analyseerde zij de mogelijkheden voor een nieuwe coalitie.

Gouweleeuw: “In een open proces heb ik gesproken met alle fracties. Uitgangspunt voor mijn uiteindelijke advies is dat Schiedam een stabiel en breed stadsbestuur verdient, dat recht doet aan alle Schiedammers en de brede politieke voorkeur die Schiedammers hebben. Ik zie inhoudelijke aansluiting bij VVD, DENK, D66, PS en AvS.”