26-04-2019 — 

Op vrijdag 26 april reikte burgemeester Lamers in het kader van de Algemene gelegenheid bij de viering van Koningsdag aan acht Schiedammers een Koninklijke onderscheiding uit. Zes personen werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau, één tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau en één tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.

In december 2018 reikte de burgemeester al een Koninklijke onderscheiding uit aan de heer Lauwrier. Hij was ernstig ziek. Daarom is besloten de uitreiking eerder te laten plaatsvinden en niet pas tijdens de Lintjesregen. De heer Lauwrier is inmiddels overleden.

Onder de foto een overzicht van de Schiedammers die een Koninklijke onderscheiding hebben ontvangen.

Burgemeester Cor Lamers met de 8 decorandi

 

Benoemingen (op alfabetische volgorde)

De heer Van Baardewijk

De heer Van Baardewijk is al sinds de jaren '60 bijzonder actief als vrijwilliger in verschillende breed uiteenlopende functies, met name binnen de Nederlands Gereformeerde Kerk (tegenwoordig de PKN). Die inzet toont hij nu nog altijd. Hij is handig en kundig op allerlei gebieden, een duizendpoot. Decorandus is overal in geïnteresseerd en bijzonder hulpvaardig. Hij draait nergens zijn hand voor om en staat altijd klaar voor iedereen die zijn hulp kan gebruiken. Ook nam hij zelfs op oudere leeftijd nog het initiatief om activiteiten op te starten, zoals de oprichting van de bewonersvereniging Olof Palmeborg. 

De heer Van Baardewijk wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.


De heer Henderickx

De heer Sjef Henderickx is een van de meest bekende én invloedrijke kunstenaars van de stad Schiedam met zowel nationaal als internationaal aanzien. Hij is reeds vele jaren als (professioneel) kunstenaar actief, maar is daarnaast ook amateurarcheoloog, onderzoeker en docent. Bovendien is hij een actieve stad- en wijkbewoner, die met zijn kennis en kunde bijdraagt aan een mooiere stad en wijk. Zijn veelzijdigheid ziet men ook terug in zijn inmiddels vele baanbrekende kunstwerken, van groot tot klein. Zijn werk kenmerkt zich doordat hij altijd onderzoek doet naar de oorsprong van zijn materiaal én onderwerp. Daardoor krijgt het automatisch een diepere laag en zorgt het bij voltooiing dat de kijker niet alleen een mooi werk ziet, maar ook een stukje geschiedenisles krijgt. Decorandus zorgt er op die manier voor dat er meer besef voor ons (culturele) erfgoed ontstaat. 
Het werk van Henderickx is bekend tot ver buiten de stadsgrenzen en hij geniet dan ook aanzien in de binnen- en buitenlandse kunstwereld. Een van zijn meest geroemde werken is onthuld door toenmalig Koningin Beatrix. Zij onthulde het werk 't Lam in de Grote of Sint Janskerk in Schiedam. Ook zijn werk bestaande uit bronzen vogels die hij voor alle straten in Kethel-Oost maakte behoren tot de bekendere kunstwerken in Schiedam.

De heer Henderickx wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.


Mevrouw Van der Ven-Van Katwijk

Mevrouw Van der Ven-Van Katwijk is een vrijwilliger met een grote inzet voor de maatschappij die zeer wordt gewaardeerd. Zij zet zich intensief bij diverse organisaties in gedurende een groot aantal jaren. Zo is decoranda vrijwilliger bij De Erkertjes. De Erkertjes is een muziekgroep van ruim 25 mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking die met elkaar musiceren in wijkgebouw De Erker. Mevrouw Van der Ven ondersteunt de muzikale begeleiding en helpt bij overige activiteiten. Dat doet zij ook bij De Rolantino’s, eveneens een grote groep mensen met een verstandelijke beperking die musiceren. Daarnaast organiseert zij activiteiten (van karaoke tot bingo, spelletjes, disco, diverse activiteiten) bij GJVW Gespecialiseerd Jeugd- en Volwassenen Werk (centrum De Vijf Molens). Ook organiseert mevrouw Van der Ven-Van Katwijk activiteiten voor de vrouwenclub in De Erker. 
Politiek is zij geëngageerd: Sinds december 1984 is mevrouw een actief en gewaardeerd lid van het AOV in Schiedam. Zij helpt bij alle hand- en spandiensten en helpt belangeloos met het organiseren van de nodige activiteiten.

Mevrouw Van der Ven – Van Katwijk wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

 

Mevrouw Meijer

Mevrouw Meijer zet zich al decennia lang trouw en toegewijd in als vrijwilliger voor verschillende instanties en verenigingen. Zij verricht haar vrijwilligerswerk bijzonder punctueel en vakkundig. Met haar zorg, tijd, inspanning en doorzettingsvermogen heeft zij het Sint Franciscus Gasthuis in Rotterdam en het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam mooier gemaakt. Ruim 30 jaar heeft decoranda zich ingezet voor de Dienst Geestelijke Verzorging van beide ziekenhuizen. Inmiddels zijn beide gefuseerd tot één organisatie en heeft zij deze taak ook in de nieuwe structuur voortgezet. Vanaf 2003 coördineert  mevrouw Meijer deze dienst bovendien. Ook coördineerde zij de zondagsvrijwilligers. Zij stelt de liturgieën samen en neemt deel aan de pastoraatsgroep van het ziekenhuis. Daarnaast is mevrouw Meijer sinds 2001 lid van het Gemengd koor Holy. Sinds 2011 heeft zij daar twee functies in het bestuur. Zij is zowel secretaris als penningmeester.

Mevrouw Meijer wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.


De heer Nikkels

De heer Nikkels is al sinds de jaren '80 bijzonder actief als vrijwilliger. Sinds zijn pensionering in 2007 heeft hij zijn professionele expertise opnieuw en met nog meer energie ingezet voor de stad om op die manier een bijdrage te leveren aan o.a. het groen in Schiedam. Zo is hij de oprichter en bevlogen voorzitter van het Stadstuinieren, actief op 3 locaties in Schiedam. De opbrengst van de tuinen gaat naar de Voedselbank, waardoor vele armlastigen over verse onbespoten groentes kunnen beschikken. Daarnaast is hij al vele jaren de enthousiaste voorzitter van de Wijk- en bewonersvereniging Spaland en trouwe deelnemer aan het wijkoverleg van de gemeente in die wijk. Hij is lid van de regiegroep wijkbudget, die namens het gemeentebestuur kleine wijksubsidies mag toekennen en hij verzorgt elk kwartaal het wijkblad De Spalander. 
In 2012 werd hij actief voor de bijen en in 2013 werd hij aangesteld als stadsimker.
Ook is de heer Nikkels een actief lid van de Pinkstergemeente Morgenstond in Schiedam. In ruim 40 jaar heeft hij verschillende taken verricht en functies bekleed. Zo is hij een aantal jaren ouderling geweest. Daarnaast staat het persoonlijk en pastoraal begeleiden van mensen centraal. Maar ook in praktische zin ondersteunt de heer Nikkels een aantal mensen, zoals asielzoekers zonder sociaal netwerk.

De heer Nikkels wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.


De heer Nobel

De heer Nobel is al sinds de jaren '70 een bijzonder actieve vrijwilliger, waar men nooit tevergeefs een beroep op doet. Als trainer, ondersteuner, adviseur én in verschillende bestuursfuncties heeft hij zich altijd volledig ingezet; tot op de dag van vandaag is hij een bevlogen vrijwilliger die een groot gedeelte van zijn tijd inzet voor anderen. De heer Nobel is ruim 7 jaar geleden met pensioen gegaan. Toen hij nog als groepsleerkracht werkte, nam hij ook altijd een breed scala aan extra activiteiten op zich. Hij is sinds 1999 trainer bij de hardloopgroep Vroege Vogels. 
Iedere week zet decorandus op dinsdag en donderdag een hardlooproute uit. Hij bereidt iedere training terdege voor en fietst van te voren de route. Daarnaast verricht hij allerlei hand- en spandiensten en organiseert hij activiteiten voor de loopgroep. De heer Nobel heeft het verenigingskrantje opgericht, startte de website, verzorgt nieuwsbrieven, zamelt geld in voor het goede doel en organiseert iedere eerste dinsdag in het nieuwe jaar een oliebollenloop waarbij hij zelf de oliebollen bakt voor de hele vereniging.
Decorandus was penningmeester van de Recreatiezaal van de Beneluxflat. Later werd hij ook voorzitter en secretaris. Tegenwoordig is hij nog penningmeester van de Vereniging van eigenaren Chopinplein.
Als adviseur en ondersteuner is hij nog verbonden aan Judoclub Nobel. 

De heer Nobel wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.


Mevrouw Schoel – Van der Vlies

Mevrouw Schoel-Van der Vlies is een bijzonder betrokken buurtbewoner, die zich al tientallen jaren intensief en onbezoldigd inzet om haar stad Schiedam en in het bijzonder de wijk Nieuwland mooier te maken. Al in 1986 begon haar vrijwilligerswerk. Op OBS Het Startblok deed zij meer dan de meeste ouders doen en had zij een veelzijdig en gevarieerd 'takenpakket'. Haar betrokkenheid toonde ze ook bij Buurtbeheergroep Van Maanenstraat. Deze groep had veel impact op de directe woonomgeving, wat een verbetering van de leefomgeving van de inwoners betekende. In 'haar' wijk Nieuwland, in 1998 nog een zogenoemde 'achterstandswijk', maakte mevrouw Schoel-Van der Vlies zich hard voor veel zaken om de wijk te verbeteren. Ze was en/of is: lid klankbordgroep, lid werkgroep herstructurering, bezoeker wijkoverleg, organisatie Nieuwland Festival en Nieuwland Life, bestuurslid Wijk Onderneming Nieuwland. Ze dacht mee over de herstructurering van de wijk, startte de Wijk Onderneming Nieuwland, organiseert mede een festival dat ten goede komt aan de wijk, etc. Kortom: zonder haar was de wijk veel minder kleurrijk. Haar maatschappelijke betrokkenheid houdt niet op bij de buurten waarin zij woont. Zij was ook acht jaar lang lid van de gemeenteraad van Schiedam voor de PvdA.

Mevrouw Schoel – Van der Vlies wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.


De heer Van Vliet

De heer Van Vliet wordt met recht gezien als een wereldwijd vermaard professor. Binnen zijn vakgebied heeft hij baanbrekend onderzoek en werk verricht, zowel nationaal als internationaal. In 1999 werd hij door de TU in Delft nog benoemd tot ‘Van Leeuwenhoek professor’, een speciaal ingestelde titel voor jong talent. Tegenwoordig is hij hoogleraar patroon- en beeldherkenning, eveneens aan de TU. Daarnaast bekleedt hij diverse bestuursfuncties.

Hij is een pionier in zijn vakgebied en heeft bijgedragen aan de grote ontwikkeling die onder andere beeldherkenning heeft doorgemaakt. Decorandus wordt gezien als een vooraanstaand hoogleraar die in binnen- en buitenland gezag heeft en een bijdrage levert. Op onderzoeksgebied, maar zeker ook in de toepassing ervan in het veld. Hij is ook decaan waardoor hij bijdraagt aan goed onderwijs. Hij trok buitenproportioneel veel studenten naar zijn vakgroep vanwege zijn praktische instelling en persoonlijke aandacht voor de studenten. Ook begeleidt hij promovendi. 
Hij heeft zitting in diverse besturen, waardoor hij ook op bestuurlijk niveau een belangrijke bijdrage levert aan de wetenschap. Bijvoorbeeld bij het Delft Research -based Initiative HEALTH TU Delft, het kennisnetwerk Medical Delta (waarvoor hij ook voorzitter was van de programmaraad) en in het Holland Particle Center Delft ten behoeve van de verspreiding van wetenschappelijke kennis in relatie tot gezondheidszorg.

Door zijn expertise en brede kijk op wetenschapsgebied is hij een belangrijk adviseur in universiteits-overstijgende ontwikkelingen en verbindt hij de technologie in Delft met klinisch onderzoek in Academische ziekenhuizen. 
De heer Van Vliet verlegt de grenzen van onze kennis en blijft bezig met het ontwikkelen van nieuwe technieken voor een nog betere gezondheidszorg. De heer Van Vliet is een ambassadeur voor de wetenschap en ons land. Hij is wereldwijd een veelgevraagd spreker en is ook in nationale televisieprogramma's verschenen om de wetenschap te promoten.

De heer Van Vliet wordt benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.


De heer Lauwrier (overleden in december 2018)

De heer Lauwrier zette zich al sinds 1975 vrijwillig in voor onze samenleving. Als vrijwilliger bij de politie heeft hij het professionele korps op veel zaken ontzorgd. Niet alleen was hij er zelf vrijwillig actief waarbij hij zijn eigen takenpakket als politievrijwilliger uitvoerde, ook had hij een voorbeeldfunctie naar de andere vrijwilligers toe. Hij was een echte leider en daardoor een aanspreekpunt en verbinder. Daardoor zorgde hij dat alles goed verliep en er veel activiteiten konden worden georganiseerd. Nadat hij vijf jaar lang zijn vrijwilligerswerkzaamheden combineerde, richtte hij zich sinds 2001 tot aan zijn overlijden volledig op zijn werkzaamheden bij het Verpleeg- en Zorgcentrum Frankeland. Daar assisteerde hij de technische dienst, waardoor er extra taken kunnen worden verricht die normaliter niet konden gebeuren. Dat was en is belangrijk voor het welzijn van de bewoners van het verzorgingscentrum. Ook bij de vakantievilla van de Frankelandgroep in Spanje was hij actief. 

De heer Lauwrier is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.