26-04-2021 — 

Burgemeester Cor Lamers gaat dit jaar langs bij diegenen die voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking komen.  

Op maandag 26 april, dinsdag 27 april (Koningsdag) en vrijdag 30 april brengt hij aan 10 personen een bezoek en zal hij de versierselen aan de gedecoreerden uitreiken. Acht van hen worden onderscheiden tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Twee personen worden onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. 

Burgemeester Cor Lamers op weg naar een van de decorandi.

Vanwege de coronamaatregelen is een ceremonie met alle gedecoreerden samen dit jaar niet mogelijk. Later dit jaar hoopt de gemeente nog een feestelijke bijeenkomst te organiseren voor de gedecoreerden. 

Benoemingen (op alfabetische volgorde – op meisjesnaam)

De heer Hassan Aissati

De heer Aissati was vrijwilliger bij de Werkgroep Azhar. Dat is een (informele) werkgroep die activiteiten heeft gerealiseerd in het kader van acceptatie en integratie. De werkgroep is in 2007 opgegaan in de Stichting Azhar, maar was al 12 jaar een begrip voor vele Schiedammers en organisaties in Schiedam. De stichting (en daarmee eerder de werkgroep) wil Marokkaanse kunst en cultuur promoten en een brugfunctie vervullen tussen de diverse bevolkingsgroepen in Schiedam. 

Ook is de heer Aissati oprichter en was hij voorzitter van Stichting Multicultureel Schiedam (SMS). SMS is een stichting die bestaat uit verschillende migranten-zelforganisaties/ vertegenwoordigers uit Schiedam. Zij richten zich op alle Schiedammers met extra aandacht voor de kwetsbare inwoners. De activiteiten van SMS richten zich vooral op het verbeteren van de leefbaarheid en het versterken van de contacten tussen de Schiedammers. Zijn inzet is al ruim 30 jaar erg groot. In de wijk Nieuwland is de heer Aissati de onbetwiste steunpilaar en een voorbeeld voor velen.

De heer Aissati wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Hassan Aissati

De heer Tom Bruin

De heer Bruin is vooral bekend als weerman bij de lokale omroep SCHIE. Al vanaf 1988 (toen de omroep nog Radio Schiedam heette) verzorgt hij daar het weerbericht. Dat doet hij op verschillende dagen. Hij doet onderzoek en stelt zelf de weersverwachting op, iets wat hij met veel passie doet. Zijn stem, en inmiddels ook zijn gezicht, zijn dan ook een bekende verschijning. De omroep kan altijd een beroep om hem doen. In de beginjaren heeft hij ook het weer voor Omroep Vlaardingen verzorgd. Ook is hij weerman bij de Ziekenomroep Schiedam geweest. Daarnaast is hij medeoprichter, secretaris en actief lid van de Vereniging voor Weerkunde en Klimatologie. 

De heer Bruin wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Tom Bruin

De heer Dirk van Campenhout

De heer Van Campenhout zet zich al sinds eind jaren 70 op diverse vlakken in voor de samenleving. Zo is hij tot op heden een bijzonder actieve voorzitter van de VVE Hofjeswoningen in Schiedam, vrijwilliger bij Word International Ministries Netherlands en vrijwilliger bij Stichting Bayanihan, een landelijke organisatie ten behoeve van hulpverlening aan Filipijnse vrouwen. Op die manier bevordert decorandus samen met zijn echtgenote mevrouw Van Campenhout-Alarcon de emancipatie, integratie en participatie en zet hij zich in voor de verbetering van hun positie. Zij hebben vele Filipijnse vrouwen geadviseerd, geholpen en ondersteund op diverse gebieden. Zijn vrouw ontving voor deze verdiensten vorig jaar zelf een Koninklijke onderscheiding. 

De heer Van Campenhout wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Dirk van Campenhout

Mevrouw Zeliha Çimtay - Çimtay

Mevrouw Çimtay is al jarenlang een drijvende kracht achter het Alevitisch Cultuur Centrum Rijnmond (ACCR) van de Alevitische vereniging in Schiedam. Ze is een inspiratie voor de Alevitische gemeenschap. Dankzij de inzet van decoranda heeft het ACCR na 27 jaar een vaste en geschikte plek voor de regio Rijnmond gekregen in Schiedam. Tijdens haar twee jaar durende voorzitterschap (2013-2015) is de huidige locatie van het culturele centrum aangekocht. Mevrouw Çimtay heeft naast haar voorzitterschap diverse andere officiële functies bekleed binnen het ACCR en biedt nog altijd ondersteuning waar nodig en fungeert als klankbord. 

Mevrouw Çimtay is daarnaast lid van de regiegroep Nieuwland, de wijk waarin het ACCR is gehuisvest. Vanuit die rol houdt zij zich bezig met het welzijn in de gehele wijk. Tenslotte is decoranda eveneens een gedreven en enthousiast lid van de Raad van Toezicht van Stichting Primo, de overkoepelende onderwijsorganisatie voor openbaar (speciaal) basisonderwijs in Schiedam.

Mevrouw Çimtay wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Zeliha Cimtay

De heer Dirk Docter

De staat van dienst van de heer Docter is indrukwekkend. Al tientallen jaren zet hij zich onbaatzuchtig in voor de samenleving. Ook gedurende zijn werkzame leven was hij al een betrokken ambulancemedewerker. Na zijn pensionering besteedt hij tot op de dag van vandaag een groot gedeelte van zijn tijd aan uiteenlopende vrijwillige activiteiten.

Een daarvan is zijn bevlogenheid voor geschiedenis. Die heeft geresulteerd in diverse tentoonstellingen, boeken en een fotoboek. Hij heeft hiermee een belangrijke bijdrage geleverd aan de lokale geschiedschrijving over de bezettingsjaren in Schiedam. De boeken waaraan hij heeft meegewerkt zijn Schiedamse 'best-sellers'.

Ook heeft hij een tomeloze bijdrage voor de landelijke documentatiegroep 40-45 als bestuurslid en redacteur. Deze documentatiegroep geniet landelijk groot aanzien.
Tevens is de heer Docter al jaren actief voor de protestantse kerkgemeenschap in Schiedam, waar hij zich met hart en ziel voor inzet. 

De heer Docter wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Dirk Docter

De heer Yde Dragstra

De heer Dragstra is een bekend gezicht in het Schiedamse. Bijvoorbeeld als directeur van KomKids, een grote instelling voor de opvang van kinderen in Schiedam. Hij zorgt al vele jaren voor een - ook landelijk - zeer goed aangeschreven kinderopvang. Decorandus is sinds 2001 directeur en onder zijn leiding is het kinderdagverblijf uitgegroeid tot méér dan een opvang. KomKids draagt bij aan een opvang nieuwe stijl: ontwikkelingen worden gevolgd en uitgevoerd. Men kijkt naar de behoeften van ouder en kind. 

Zijn zeer intensieve baan hindert decorandus niet om op veel meer vlakken vrijwillig actief te zijn. Een greep daaruit: de heer Dragstra is voorzitter van de stichting KidsBouwdorp. Die stichting zorgt ervoor dat kinderen die niet op vakantie kunnen toch een mooie zomer kunnen hebben. In het 'dorp' kunnen zij met andere kinderen knutselen en bouwen tegen een zeer gering bedrag. De heer Dragstra is ook bestuurder bij de lokale omroep SCHIE. Ook is hij actief bij de Rotary. Daarvan is hij al vele jaren lid. Hij is voorzitter geweest en ook nu vervult hij deze functie weer.

De heer Dragstra draagt op vele fronten en op diverse vlakken bij aan de Schiedamse samenleving, met soms zelfs een landelijke uitstraling aan toe. Zijn inzet is zeer veelzijdig en daarmee niet beperkt tot één doelgroep.

De heer Dragstra wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Yde Dragstra

Mevrouw Marga Huiskens-Glansbeek

Mevrouw Huiskens-Glansbeek is een bijzonder actieve en betrokken vrijwilliger. Sinds 1994 is zij als vrijwilliger actief bij de Wereldwinkel Schiedam, waar zij jarenlang bestuurslid was en tot op de dag van vandaag als medewerker uiteenlopende taken vervult. Mede dankzij haar inzet is de Wereldwinkel in Schiedam een niet weg te denken begrip in het centrum. Al ruim 40 jaar lang draait de winkel nog steeds volop en weten vele Schiedammers de weg ernaartoe te vinden. 

Daarnaast is mevrouw Huiskens-Glansbeek actief bij het RK Parochiebestuur H.H. Jacobus en Martinus, waar decoranda vanaf 2007 tot op heden bijzonder actief voor is. Tot 2011 als bestuurslid en daarna in diverse functies. Zij is altijd betrokken en bereid om in te springen waar nodig.

Mevrouw Huiskens wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Marga Huiskens-Glansbeek

De heer Wim Meijboom

De heer Meijboom is al 60 jaar een betrokken vrijwilliger in een bijzonder divers gebied van maatschappelijke instellingen, verenigingen en instanties. De naam Meijboom is dan ook een (positief) bekende naam in het Schiedamse. Hij wordt gezien als een verbindende persoonlijkheid die zich op positief-kritische wijze inzet voor de samenleving. Zo heeft hij zich ingezet voor breed scala aan kerkelijke en maatschappelijke doeleinden.

De heer Meijboom wordt gezien als een persoon die een zeer grote bijdrage heeft gehad in de ontwikkeling van voetbalvereniging PPSC, waar hij al sinds 1960 actief is. Het is een vereniging die, ondanks dat veel voetbalverenigingen in Schiedam zijn opgeheven, nog altijd stand houdt. 

Decorandus heeft zich ook voor het algemeen belang van de gehele stad Schiedam ingezet. Als lid van de gemeenteraad was de heer Meijboom vasthoudend en bewogen, waarvoor hij bijzonder gewaardeerd werd. Ruim 7 jaar lang heeft hij zich op deze manier vele uren verdienstelijk gemaakt voor de stad.

Ook in de kerkelijke wereld is hij geen onbekende. Vanuit verschillende functies heeft hij zich ingezet voor het kerkelijk leven. Voor de gereformeerde gemeenschap in het bijzonder, als voorzitter van de wijkkerkenraad.

De heer Meijboom wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Wim Meijboom

De heer André van Riel

De heer Van Riel wordt gezien als echte verenigingsman. In 1970 begon hij zijn vrijwilligersloopbaan bij Handbalvereniging Door Wilskracht Sterk (DWS) in Schiedam. Voor DWS heeft hij verschillende taken verricht waardoor de handbalvereniging een bloeiende, inmiddels meer dan 75 oude vereniging, kon blijven.

De heer Van Riel is erg actief bij de ANBO afdeling Schiedam en later Soos Blauwhuis. De ANBO was en Soos Blauwhuis is nu de grootste ouderensociëteit van Schiedam. Veel leden, veel activiteiten en veel vrijwilligers: ze zijn zeer professioneel georganiseerd.

Soos Blauwhuis kan altijd op hem rekenen en hij weet heel goed anderen te enthousiasmeren. Dat is belangrijk, omdat door initiatieven als Soos Blauwhuis veel ouderen een fijne daginvulling hebben in Schiedam.

Daarnaast werd hij in 1980 voorzitter van de VVE van het appartementencomplex waar hij een woning had gekocht.

De heer Van Riel wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

André van Riel

De heer Jan de Vuijst

De heer De Vuijst is sinds 1994 (vlak na het eerste evenement) als vrijwilliger verbonden aan de Roparun. De Roparun is een in grote delen van Europa bekende estafetteloop van meer dan 500 kilometer van Parijs, Bremen of Almelo naar Rotterdam. Daarbij leveren mensen in teamverband een sportieve prestatie om op die manier geld op te halen voor mensen met kanker. De Run, die al sinds 1992 wordt georganiseerd, is inmiddels enorm populair en een niet meer weg te denken beleving in de evenementenkalender.

De heer De Vuijst is 'gewoon' als vrijwilliger gestart. Dit groeide al snel uit naar meer uren per week. Na zijn pensioen in 2008 heeft hij zijn activiteiten uitgebreid. Decorandus is op verschillende vlakken actief binnen de stichting. In september 2010 is hij toegetreden tot het bestuur als penningmeester en vanaf januari 2012 als algemeen bestuurslid en projectleider van de startlocatie Parijs. Als penningmeester heeft hij zich naast de financiële huishouding ook ingezet voor het verkrijgen van het CBF keurmerk voor de Roparun. Een keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving voor grote landelijke fondsenwervende instellingen en goede doelen. Hij is niet alleen bestuurlijk en op financieel gebied belangrijk voor de Roparun, maar zeker ook op technisch vlak.

De directeur van Ropament B.V. beschouwt hem bijvoorbeeld als onmisbaar. Iets wat binnen zo’n professionele en grote organisatie wel iets zegt.

Gezien zijn langdurige staat van dienst als vrijwilliger, zijn onmisbare inzet en kunde voor een evenement dat Europees en in het bijzonder landelijk erg groot is en hoog staat aangeschreven en dus internationale naam en faam geniet wordt de heer De Vuijst benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Jan de Vuijst

Alle foto's zijn gemaakt door Jan van der Ploeg