23-04-2020 — 

In Schiedam ontvangen dit jaar acht personen een ‘lintje’. Zeven personen worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Eén persoon wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Vanwege de coronacrisis vindt er dit jaar vlak voor Koningsdag geen gebruikelijke Lintjesregen plaats. Burgemeester Cor Lamers heeft telefonisch contact gehad met gedecoreerden. Hij meldde hen het heugelijke nieuws dat zij dit jaar een Koninklijke onderscheiding ontvangen. De werkelijke uitreiking van de bijbehorende versierselen vindt plaats op een tijdstip later in dit jaar.

Benoemingen (op alfabetische volgorde – op meisjesnaam)

Mevrouw Van Campenhout - Alarcon

Mevrouw Van Campenhout-Alarcon is een vrijwilliger van het eerste uur. Zij is een echte pionier die zich al ruim 27 jaar onbaatzuchtig inzet voor Filipijnse vrouwen in Nederland. Op die manier bevordert decoranda de emancipatie, integratie en participatie. Zij is een zeer betrokken vrijwilliger, zowel voor de stichting Bayanihan als voor Word International Ministries the Netherlands.

Zij heeft een indrukwekkend cv. Gesteld kan worden dat zij al haar kwaliteiten inzet voor integratie en verbetering van de positie van Filipijnse vrouwen in Nederland.

Mevrouw Van Campemhout - Alarcon wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Mevrouw Ooijkaas - Andriesse

Mevrouw Ooijkaas is altijd bereid om zich onbaatzuchtig in te zetten voor anderen. Iets wat zij al tientallen jaren vele uren per week doet.

Zowel bij de ASVZ locatie De Blijhof als bij de muziekgroep De Erkertjes staat ze bekend als een vrolijke, enthousiaste vrouw voor wie niets te veel is, die bijzonder waardevol is én niet weg te denken is als vrijwilliger. Ze gaat daarbij verder dan er van haar verwacht mag worden met haar 'reguliere' vrijwilligerstaken. Als iets tegenzit geeft zij niet op, maar neemt ze het initiatief om het op te lossen. Op die manier zorgt zij ervoor dat de voor de mensen belangrijke activiteiten toch doorgang kunnen vinden. Met haar enthousiasmerende vermogen zorgt zij ook bij anderen voor meer betrokkenheid en draagvlak.

Mevrouw Ooijkaas - Andriesse wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Mevrouw Torenvliet - Boele

Het uitgebreide takenpalet dat mevrouw Torenvliet-Boele al tientallen jaren als vrijwilliger bij de Schiedamse Reddingsbrigade heeft, maakt haar tot een onmisbare kracht.

De contacten die zij heeft met medevrijwilligers, leden en ouders/begeleiders zijn altijd laagdrempelig. Ook houdt zij zich actief bezig met het vinden van meer vrijwilligers om hen op te leiden tot instructeur. Gesteund door haar familie (man, dochter, schoonouders) die tevens als vrijwilligers actief zijn bij de Schiedamse Reddingsbrigade wordt zij echt gezien als een onmisbare steun voor het voortbestaan van de Schiedamse Reddingsbrigade. Zij is de kracht waarop de Reddingsbrigade drijft. Op haar eigen, meer dan energieke wijze draagt mevrouw Torenvliet - Boele bij aan de veiligheid in Schiedam.

Mevrouw Torenvliet – Boele wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Mevrouw Guijt - Drenth

Mevrouw Guijt-Drenth zet zich al sinds het begin van de jaren 80 vrijwillig in voor de samenleving. Voor de mensen met wie ze werkt is zij echter veel meer dan een vrijwilliger. Bijvoorbeeld wanneer zij zorgt voor de reguliere maaltijden in de Grote Kerk in Schiedam. Met eenzelfde gedrevenheid zet zij zich in bij de Pauluskerk in Rotterdam. Daar is ze betrokken bij de ontvangst van de bezoekers. Vrijwel allemaal zijn dat daklozen, verslaafden of vluchtelingen. Mensen die het zeer lastig hebben in de maatschappij. Ook hen biedt ze comfort en geborgenheid.

Daarnaast biedt zij in Schiedam assistentie aan de predikanten, zodat agendatechnische zaken en afspraken ordelijk en zonder problemen verlopen. Ook is ze de redacteur/vormgever van het kerkblad van de Protestantse gemeente Schiedam en de Protestantse Gemeente Kethel en haar voorgangers. Zij neemt zoveel taken op zich dat zonder haar het blad eigenlijk geen doorgang kan vinden.

Mevrouw Guijt – Drenth wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer Heggelman

De heer Heggelman zet zich al vele jaren met hart en ziel in voor de cricketsport en de ontwikkeling daarvan. Dit doet hij zowel in Schiedam als op landelijk niveau. Schiedam wordt ook wel dé cricketstad van Nederland genoemd. Er is een aantal roemrijke clubs die sinds jaar en dag op topniveau spelen. Excelsior '20 zorgt met haar prestaties al decennia lang voor topsport in de stad en spelplezier bij jong, oud en bezoekers. Decorandus is een van de onmisbare vrijwilligers binnen de cricketafdeling van de club dankzij wie dit mogelijk is. Hij heeft jarenlang diverse bestuursfuncties vervuld. De heer Heggelman is bijzonder veelzijdig.

Als 'manusje-van-alles' zorgt hij ervoor dat allerhande klusjes worden gedaan, zodat het sportcomplex in goede staat blijft. Ook bij de Koninklijke Nederlandse Cricket Bond (KNCB) is de heer Heggelman vele jaren manager geweest van allerlei jeugdteams die toernooien speelden in het buitenland. Een taak met niet de minste verantwoordelijkheid. Tevens is hij vele jaren Jeugdvoorzitter geweest van de KNCB. Daarnaast is hij door de Internationale Cricketbond (ICC) gehuldigd als vrijwilliger van het jaar.

De heer Heggelman wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

De heer Hermans

Schiedam kan niet zonder zijn vrijwillige brandweer. Op basis van zijn in totaal 36 jaar vrijwillige inzet voor de brandweer komt de heer Hermans in aanmerking voor een Koninklijke onderscheiding. De heer Hermans is een van die vrijwillige brandweermannen die zich al vele jaren (ruim 36 jaar) inzet. Dit doet hij zoals genoemd naast zijn reguliere werk.

De heer Hermans wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer Van Houte

De heer Van Houte levert een enorme bijdrage aan de uitvoering en realisatie van een groot aantal muzikale projecten in Schiedam en elders in de regio en het land. Met recht kan worden gesteld dat zonder decorandus het culturele muzikale leven in stad en regio minder omvattend en van mindere kwaliteit zou zijn.

De heer Van Houte is een muzikant die met zijn enthousiasme en vriendelijke benadering veel binnen de regionale gemeenschap teweeg brengt. Hij brengt mensen in vervoering als organist of dirigent van tientallen uitvoeringen én creaties. Want ook dat is de heer Van Houte niet vreemd: een muzikaal idee tot uitvoering te laten komen op zijn geheel eigen wijze. De mensen die in ‘zijn’ koor zingen zijn allemaal enthousiast over de uiterst professionele, gepassioneerde en motiverende wijze waarop hij muzikale leiding geeft aan de uitvoering van de verschillende projecten. Het publiek dat kijkt en luistert geniet van de hoge kwaliteit van het uitgevoerde werk.

De heer Van Houte begon al met zijn werkzaamheden in de vroege jaren 80. Het leven van decorandus draait om muziek (ook bij zijn reguliere baan). Van jeugdkoor tot organist bij de Protestantbond Schiedam; al vroeg droeg hij veelvuldig bij aan het culturele leven. Dat ontwikkelde zich zo dat hij inmiddels al decennia lang grote en kleine projecten tot uitvoering weet te brengen, mensen (zowel luisteraars als deelnemers) kennis en kunde bijbrengt en ook jongeren onderwijst op dit gebied. 

Door zijn toedoen, inspiratie en inzet zijn vele uitvoeringen op het gebied van koormuziek geïnitieerd en een begrip geworden.

De lijst van zijn bijdragen is imposant en omvangrijk. Bijvoorbeeld de Matthäus Passion die de heer Van Houte al 25 jaar muzikaal in Schiedam leidt, is van hoog niveau is en is een begrip in de regio en daarbuiten.

De heer van Houte wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer Scheijbeler

De heer Scheijbeler is onder andere voorzitter van de Schiedamse Stichting Viering en herdenkingen van Nationale Feest- en Gedenkdagen (VNFG). De stichting heeft als doel het vieren en herdenken van nationale feest- en gedenkdagen in Schiedam vorm te geven. Namens de gemeente Schiedam is de stichting de organisator en uitvoerder van de feesten en herdenkingen in de gemeente. Met een grote eigen inbreng. Zo wordt er al vele jaren gezorgd voor een goede en succesvolle viering van Koningsdag. Ook de Dodenherdenking bij het oorlogsmonument op 4 mei is altijd een goede, plechtige en drukbezochte bijeenkomst. Toen wij de stichting vroegen ook een herdenking op de Erehof met oorlogsgraven te organiseren, was dat voor hen uiteraard een vanzelfsprekendheid. Met dezelfde professionaliteit kan de stad ook daar nu al enkele jaren herdenken en gedenken. Dat gebeurt in Schiedam ook op of rond 11 mei, als de stad de gevallenen in Nederlands Indië en Korea herdenkt.

Ook bij Scouting Taizé-groep Schiedam Kethel heeft decorandus jarenlang op vrijwillige basis diverse bestuursfuncties uitgeoefend.

De heer Scheijbeler is tevens gedurende 8 jaar bij de Oranjevereniging "Wilhelmina" Kethel actief geweest als secretaris en had daar een belangrijke rol bij de organisatie van de Koninginnedag in Kethel. De Oranjeactiviteiten in Kethel vormen in Schiedam sedert vele jaren een van de belangrijkste festiviteiten in de gehele stad.

De heer Scheijbeler wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.