21-01-2020 — 

In Schiedam worden in de komende anderhalf jaar drie Tiny Forests aangelegd. Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. De Tiny Forests zorgen niet alleen voor meer groen in de stad, ze zijn ook een plek waar kinderen meer kunnen leren over de natuur. Met deze ‘mini-bossen’ krijgt Schiedam er op korte termijn maar liefst 1.800 nieuwe bomen bij. Het eerste Tiny Forest komt in Groenoord. Voor de plekken voor de andere bossen mogen Schiedammers de komende tijd ideeën aandragen.

Wethouder Jeroen Ooijevaar (Groen, Duurzaamheid) is blij met de komst van de drie Tiny Forests: “Groen is belangrijk voor de gezondheid en het welzijn van mens en dier. We willen meer groen in de stad én schonere lucht. Tiny Forests helpen ons weer een stap in de goede richting. In een Tiny Forest komen wel 600 inheemse bomen op 200 m2. Dat kunnen we in Schiedam goed gebruiken. Maar minstens even belangrijk is dat kinderen er meer kunnen leren over de natuur. Daarom gaan we samenwerken met een aantal Schiedamse basisscholen, zoals in Groenoord met Loep en El Furkan. Tiny Forests zorgen ook voor meer biodiversiteit. Bovendien brengen ze verkoeling op hete dagen en doen ze dienst als waterberging bij hevige regenval. En dat is weer heel belangrijk met het oog op de klimaatverandering.”

Partnergemeente

Schiedam is een van de 16 gemeenten in Zuid-Holland waar Tiny Forests worden aangelegd. Schiedam wordt partnergemeente voor Tiny Forests dankzij een financiële bijdrage van de provincie Zuid-Holland. Het NME-centrum in Schiedam werkt samen met IVN Natuureducatie aan een beleefwereld waarin contact tussen kind en natuur vanzelfsprekend is. Buiten zijn, vrij spelen en onbevangen de natuur ontdekken helpt kinderen in hun ontwikkeling. IVN Natuureducatie en NME Centrum brengen zo de natuur dichtbij: op school, op de kinderopvang en in de vrije tijd.

Waar komen de Tiny Forests?

Het eerste Schiedamse Tiny Forest wordt al in het voorjaar van 2020 aangelegd in Park Groenoord. De exacte locatie wordt bepaald in samenspraak met buurtbewoners. Van de andere twee Tiny Forests is nog niet bekend waar ze moeten komen. Het is de bedoeling deze mini-bossen aan te leggen in het voorjaar van 2021. Iedere Schiedammer mag een voorstel voor een plek doen. In het najaar van 2020 wordt bekendgemaakt waar de overige twee Tiny Forests komen.