24-12-2018 — 

Donderdag 10 januari gaat de gemeente Schiedam graag met de stad in gesprek over de Kadernota Groen. Hierin wordt vastgelegd binnen welke kaders het groen in Schiedam wordt ingericht en onderhouden. Iedere Schiedammer is van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Themabijeenkomst Kadernota Groen
Donderdag 10 januari 2019
Van 19.30 uur tot 22.00 uur
Natuurcentrum de Boshoek
Bospad 3, Schiedam

De themabijeenkomst bestaat uit twee delen. Tijdens het eerste deel worden diverse presentaties gegeven over binnen welke kaders gewerkt wordt, de huidige situatie en de ontwikkelingen en dilemma’s in het groen in Schiedam, zoals uitgewerkt in de nota groen.

Het tweede gedeelte staat in het teken van het ophalen van uw kennis en standpunten. Dit gebeurt door een aantal themadiscussies waar aan kan worden deelgenomen: beheer en kapvergunningen, klimaat en inrichten van de stad.

Na de themabijeenkomst wordt met de opgehaalde  inbreng de Kadernota Groen verder uitgewerkt. De verwachting is dat deze nog voor de zomer gepresenteerd wordt in een stadserfbijeenkomst.

Wilt u de nota groen ontvangen?

Stuur dan een mail o.v.v. ‘nota groen’ naar contact@schiedam.nl. Een week voorafgaand aan de themabijeenkomst ontvangt u dan de nota.