15-07-2021 — 

Nu ook voor energiebesparende maatregelen

Sinds 2003 kunnen eigenaren van gemeentelijke monumenten in de gemeente Schiedam voor de kosten van onderhouds- en restauratiewerkzaamheden een beroep doen op het Schiedams Monumentenfonds (voorheen Schiedams Restauratiefonds). Vanaf nu kunnen eigenaren dit ook doen voor energiebesparende maatregelen. De vernieuwde samenwerking tussen de gemeente Schiedam en het Nationaal Restauratiefonds werd vandaag bekrachtigd door burgemeester Cor Lamers en Kees-Jan Dosker, directeur van het Restauratiefonds, in een nieuwe overeenkomst.

De gemeente Schiedam en het Restauratiefonds werken al decennia samen aan het behoud van Schiedamse monumenten. Sinds 2003 beheert het Restauratiefonds het Schiedams Monumentenfonds waar eigenaren van gemeentelijke monumenten voor onderhouds- en restauratiewerkzaamheden een beroep op kunnen doen. Burgemeester Lamers: “We krijgen op dit moment veel vragen over de verduurzaming van monumenten en vinden het belangrijk om het fonds ook in te zetten voor dat doel – met behoud van de monumentale kwaliteit natuurlijk.” 

Restauratiefonds maakt het verschil

Burgemeester Lamers: “De samenwerking met het Restauratiefonds heeft Schiedam en de eigenaren van monumentaal vastgoed veel gebracht. Het Restauratiefonds is expert op het gebied van financiering van monumenten en kan daardoor vaak het verschil maken in diverse projecten.” Een goed voorbeeld is het gemeentelijke monument Hoogstraat 180. De deskundige restauratie en de kleurenreconstructie van dit pand werden mede mogelijk gemaakt met een laagrentende lening uit het Schiedams Monumentenfonds. Het pand zet nu de toon voor de directe omgeving, waar diverse panden momenteel worden verbouwd. “De inzet van de eigenaar, een beetje geholpen door een gemeentelijke regeling, heeft zo een enorme impact op dit stukje stad.”  

Verduurzamen van monumenten

Kees-Jan Dosker: “We werken al bijna twintig jaar samen met de gemeente Schiedam. Daar zijn we heel trots op. Monumenten hebben bewezen dat ze wel even meegaan. Maar hoe zorgen we ervoor dat ze ook voor de volgende generatie aantrekkelijk blijven? Hoe besparen we kosten en verhogen we tegelijkertijd het wooncomfort? Door te verduurzamen. Wij geloven dat alleen restaureren, dat wil zeggen het op elkaar houden van de stenen, geen zin heeft. Je moet er echt voor zorgen dat een monument gebruikt en beleefd wordt. Alleen dan houd je het springlevend. Ik vind het bijzonder mooi dat wij vandaag samen met de gemeente Schiedam de volgende, duurzame, stap zetten op onze weg naar springlevende monumenten.”

burgemeester Cor Lamers, Jasper Bravenboer, eigenaar van Hoogstraat 180, en Kees-Jan Dosker, directeur van het Restauratiefonds (foto: Wim van den Berg)
burgemeester Cor Lamers, Jasper Bravenboer, eigenaar van Hoogstraat 180, en Kees-Jan Dosker, directeur van het Restauratiefonds
(foto: Wim van den Berg)

Schiedams Monumentenfonds

De Schiedamse Monumentenfonds-hypotheek is een lening met gunstige voorwaarden voor eigenaren van gemeentelijke monumenten in de gemeente Schiedam. Zij kunnen vanuit het fonds de restauratiekosten en kosten voor energiebesparende maatregelen financieren. Het minimale leningsbedrag is 10.000 euro en het maximale 100.000 euro, waarvan maximaal 
25.000 euro voor energiebesparende maatregelen. De subsidiabele kosten worden vooraf door de gemeente vastgesteld; de aanvraag en verstrekking van de financiering verlopen via het Nationaal Restauratiefonds. 

Over Nationaal Restauratiefonds

Nationaal Restauratiefonds is een onafhankelijke stichting die zich zonder winstoogmerk inzet voor het in stand houden van monumenten in ons land. Dit doet het Restauratiefonds door het verstrekken van financieringen en het uitbetalen van subsidies aan eigenaren voor de restauratie, verduurzaming of herbestemming van hun monument. Voor meer informatie: Nationaal Restauratiefonds.