31-12-2021 — 

Beste Schiedammers, 

Over enkele uren gaan we het nieuwe jaar in. Een moment dat we hopelijk samen in goede sfeer kunnen vieren. 

Helaas zijn in Schiedam Noord veel jongeren in een grote groep op straat geweest. Gedurende de hele middag hebben zij gezorgd voor ernstige overlast, onder andere door zwaar en verboden vuurwerk af te steken. Daarbij moest ook straatmeubilair het ontgelden. 

Dit leidde tot een situatie waardoor bewoners en winkeliers zich bedreigd hebben gevoeld. Ik heb daar van verschillende Schiedammers signalen over ontvangen. Ik kan me die gevoelens goed voorstellen; het gedrag van deze relschoppers is volstrekt verwerpelijk en onacceptabel. De politie zal in voorkomende gevallen dan ook hard optreden. 

Ik doe een beroep op iedereen in Schiedam om deze jaarwisseling, voor de tweede keer onder bijzondere omstandigheden, goed en veilig te laten verlopen. Die verantwoordelijkheid dragen we samen. 

Ik wens u allen een fijne en vooral veilige jaarwisseling en een gezond 2022.

 

Cor Lamers

burgemeester