04-09-2023 — 

Gemeente Schiedam en Team Sportservice Zuid-Holland introduceren het predicaat SportXtra. Schiedamse sportverenigingen die alles op orde hebben én meer doen dan alleen voorzien in sportactiviteiten, komen vanaf 1 september in aanmerking voor het predicaat. 

SportXtra-verenigingen onderscheiden zich door hun gezonde organisatorische, financiële en sociale huishouding. Daarnaast zijn zij maatschappelijk betrokken en ondernemend. Zij weten wat er speelt en haken hierop in door extra sportaanbod. Denk hierbij aan activiteiten voor bijzondere doelgroepen in samenwerking met jeugd-, zorg- of welzijnspartners en het aanbieden van sportactiviteiten in de wijk. Ook het openstellen van de accommodatie voor gebruik door anderen kenmerkt deze verenigingen. 

Antoinette Laan, wethouder Sport: “Veel Schiedammers zijn als sporter of als vrijwilliger actief bij een sportvereniging. Iedereen mag er vanuit gaan dat zij dit bij een gezonde en betrouwbare vereniging doen. Het predicaat SportXtra is een extra stimulans voor verenigingen om hun huishouding op orde te brengen of te houden. Dan kunnen zij nu en in de toekomst nog meer voor Schiedammers betekenen. SportXtra-verenigingen zijn daarnaast voor de gemeente Schiedam belangrijke kwalitatieve partners voor het uitvoeren van maatschappelijke programma’s. Ik hoop de komende jaren veel SportXtra predicaten uit te reiken.”

Verenigingen met het SportXtra predicaat hebben een streepje voor. Deze verenigingen denken mee over verbeteringen aan gemeentelijke sport- en beweegaccommodaties en over het sport- en beweegbeleid van de gemeente. Ook worden zij uitgenodigd om mee te doen aan vernieuwingen en pilots op het gebied van sport en bewegen én worden zij jaarlijks in het zonnetje gezet bij het overhandigen van de predicaten. 
Iedere sportvereniging kan een aanvraag doen om in aanmerking te komen voor het predicaat SportXtra. De aanvraag wordt door een onafhankelijke toetsingscommissie beoordeeld.  
 
Meer informatie over SportXtra is te vinden op de website van Team Sportservice Schiedam.