03-05-2020 — 

Vanaf maandag 4 mei is sporthal Groenoord tijdelijk in gebruik als opvanglocatie voor dak- en thuislozen. De sporthal dient als overloop voor de opvang in Vlaardingen.

De gemeente Vlaardingen is als 'centrumgemeente' verantwoordelijk voor de opvang van dak- en thuislozen in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Het RIVM adviseert om in verband met het coronavirus zoveel mogelijk mensen die buiten slapen tijdelijk op te vangen. Ook moeten de gebruikers in de reguliere dak- en thuislozenopvang in Vlaardingen onderling 1,5 meter afstand houden. Hierdoor kunnen er in de reguliere opvang minder mensen verblijven dan normaal. Om extra ruimte te maken is daarom in Vlaardingen al een sporthal ingericht.

Die is nu vol. Daarom heeft de Veiligheidsregio de gemeente Schiedam gevraagd tijdelijk een extra opvanglocatie in te richten. In sporthal Groenoord is ruimte voor 15 opvangplekken. Er worden mensen opgevangen die nergens anders heen kunnen, omdat ze geen dak boven hun hoofd hebben. De opvang is voor deze mensen 24 uur per dag geopend.

Bij de sporthal is 24 uur per dag beveiliging en gedurende een aantal uren per dag zijn ook zorgmedewerkers aanwezig. De gebruikers van de opvang mogen geen bezoek ontvangen.