31-10-2020 — 

Vrijdagmiddag en -avond hebben de interventieteams Ondermijning en Woonoverlast in samenwerking met de politie, Stedin, Motus en de Regionale Belasting Groep een controle uitgevoerd bij enkele tientallen panden verspreid over de stad. In een aantal gevallen was sprake van 'spookbewoning': in een woning die op papier leegstaat bleken toch mensen te wonen.

Op de Professor Kamerlingh Onneslaan zijn verschillende panden gecontroleerd. Daarbij werden verschillende misstanden geconstateerd. Zo bleken er onder andere personen te wonen die niet waren ingeschreven bij de gemeente. Op de Edisonstraat en op de Buys Ballotsingel was sprake van overbewoning.

Een pand aan de Burgemeester Knappertlaan bleek illegaal te zijn gesplitst en er was sprake van illegale kamerverhuur. Ook in de Oranjestraat was een woning illegaal gesplitst. Bij illegale woningsplitsing wordt een woning gesplitst in twee of meer delen, die afzonderlijk worden verhuurd. Vaak leidt dat tot overbewoning en overlast.

In een woning aan de Warmoezenierstraat werd een illegale seksinrichting aangetroffen. Dit pand is op last van de burgemeester direct gesloten.

De actie past in de regionale aanpak om vastgoedcriminaliteit tegen te gaan. Criminelen gebruiken regelmatig huurwoningen of bedrijfspanden voor bijvoorbeeld het opslaan en verbergen van wapens. Door als verhuurmakelaar de huur contant te ontvangen, blijven criminelen uit het zicht van de overheid. Dit heeft negatieve gevolgen voor de veiligheid en leefbaarheid van de omgeving.

Dit najaar richt de gemeente Schiedam zich samen met de politie en andere organisaties op het tegengaan van deze vastgoedcriminaliteit. Naast de aanpak van criminele netwerken gaat het om initiatieven als webinars en een campagne van Meld Misdaad Anoniem om verdachte omstandigheden te herkennen en te melden. Wordt een huurpand misbruikt door de onderwereld? Meld dit dan anoniem via 0800-7000. Meer informatie over de bestrijding van ondermijning staat op schiedam.nl/ondermijning.

Pand gesloten door de burgemeester