24-04-2019 — 

Schiedammers gaan afval slimmer scheiden. Daardoor kan het aantal kilo’s restafval omlaag van 259 kilo naar 160 kilo per persoon per jaar in 2020. Woningen met een tuin krijgen binnenkort een aparte kliko voor verpakkingen van plastic en metaal en drankenkartons (pmd). Het restafval gaat in de ondergrondse container.

Door afval te scheiden en vaker grondstoffen te hergebruiken, wordt voorkomen dat afval onnodig in de verbrandingsoven terechtkomt. Daardoor komen er minder CO2 en andere, vaak schadelijke, stoffen vrij. Wethouder Jeroen Ooijevaar: “Met elke kilo afval die niet naar de verbrandingsoven gaat, besparen we geld. Minder restafval is dus niet alleen beter voor het milieu, het is ook goedkoper. Gescheiden afval zoals papier, pmd, glas en textiel levert zelfs geld op. Dat helpt ons de kosten voor afvalinzameling zo laag mogelijk te houden.”

Omgekeerd inzamelen

Irado bouwt de kliko’s waar nu het restafval in gaat de komende tijd om tot pmd-kliko’s. Bewoners gooien hun restafval voortaan in een ondergrondse restafvalcontainer in de buurt. In een aantal wijken worden daarom extra ondergrondse containers geplaatst. Dit gebeurt in overleg met de omwonenden.

Start in mei

Het slimmer scheiden van afval wordt gefaseerd ingevoerd. Vanaf half mei beginnen bewoners van Woudhoek, Vogelbuurt en Ringvaart met het scheiden van pmd aan huis. Na de zomervakantie volgen de andere wijken. Irado informeert bewoners zodra hun wijk aan de beurt is.

Slimmer scheiden doen we samen

Om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen, krijgen bewoners een uitgebreid informatiepakket thuisgestuurd. Ook worden ‘afvalcoaches’ ingezet die bewoners indien gewenst aan huis tips en informatie geven hoe ze het beste afval kunnen scheiden.