12-10-2021 — 

We hebben de site van het Servicepunt Woningverbetering vernieuwd. Op de vernieuwde website is nu ook een hulpmiddel beschikbaar om te zien wat voor fundering een huis heeft, of de fundering is hersteld en of er funderingen in de buurt zijn die problemen hebben gehad. In Schiedam zijn nog altijd relatief veel huizen met funderingsproblemen. In de huidige woningmarkt voelen kopers zich vaak gedwongen halsoverkop te beslissen zonder onderzoek uit te (laten) voeren. De noodzaak voor betrouwbare informatie over panden met mogelijk kwetsbare funderingen neemt ondertussen toe. Het Servicepunt Woningverbetering komt daarvoor met een oplossing.

Het hulpmiddel met informatie over de fundering heet Fundermaps en is te via de website van het servicepunt. Deze nieuwe applicatie hebben we samen met het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) speciaal ontwikkeld om alle beschikbare informatie rond bestaande funderingen te delen. Op de digitale kaart van Schiedam kunt u het type fundering zien, of een fundering is hersteld en op welke locaties de funderingen worden gemonitord en/of hersteld. Op deze manier kunt u op een snelle en laagdrempelige manier belangrijke informatie vinden. Dit geeft huizenkopers nuttige informatie bij het kopen van een woning.

Ook informatie over verduurzamen, VvE en onderhoud

Het Servicepunt Woningverbetering is het loket in de stad waar huiseigenaren en Verenigingen van Eigenaren (VvE) terecht kunnen met vragen over woningverbetering, meer duurzaam maken van de woning en de fundering van de woning. Huiseigenaren kunnen bij het servicepunt gratis en onafhankelijk advies krijgen. Op de vernieuwde site kunt u naast informatie over funderingsproblemen ook informatie vinden over wegwerken van achterstallig onderhoud, duurzaam maken van de woning en het goed laten functioneren van de VvE. U kunt daarnaast het servicepunt sinds kort weer fysiek bezoeken in het stadskantoor.