07-07-2021 — 

Op donderdag 15 juli maken de basisscholen De Vlinder en De Violier een begin met het vergroenen van hun grijze schoolpleinen. Met de schoolkinderraad worden de eerste tegels weggehaald. Daarnaast maken zij van hun gescheiden schoolpleinen straks één groot gemeenschappelijk groenblauw schoolplein.

Wethouder Jeroen Ooijevaar heeft duurzaamheid en groen in zijn portefeuille en juicht het initiatief van de scholen toe: “De gemeente Schiedam ondersteunt ideeën voor vergroening. Elk stukje extra groen in Schiedam helpt om klimaatverandering tegen te gaan. En voor kinderen is het beter én leuker om in een groene omgeving te kunnen spelen. Daarom stimuleert de gemeente Schiedam met de subsidie Schiedam Waterklaar het vergroenen van de omgeving.”

Vergroening van de wijk

“Doordat de twee scholen zo dicht op elkaar staan, hebben wij met elkaar, kinderopvang en gemeente gezamenlijk gekeken naar de uitdagingen in de wijk en hoe we het voor de kinderen in onze wijk zo leuk mogelijk kunnen maken”, aldus Marc De Lange, directeur van KBS De Vlinder. “Wij voegen onze schoolpleinen samen en hopen dat onze buitenruimte bijdraagt aan een groene uitstraling en meer verbinding met de wijk”, vult directeur Mariska Boer van OBS De Violier aan. Wijkbewoners hebben dan ook via het wijkbudget financieel bijgedragen aan de kosten voor de aanleg van het blauwgroene schoolplein. 

Nieuwe ontwerp

Beide scholen hebben hun leerlingen vanaf het begin heel nauw betrokken bij het project. De Lange: “Samen met de kinderen is er een ontwerp uitgewerkt. In het nieuwe ontwerp is er ruimte voor de kinderen om vrij en samen te spelen. De struiken, planten, bomen en het gras zorgen voor biodiversiteit en het in balans houden van de natuur. Daarna hebben de leerlingen zelf via sponsoring geld opgehaald en werden verschillende subsidies aangevraagd.”

Uitdaging voor elk kind

Een groen schoolplein is zo ingericht dat elk kind zich er kan vermaken; zowel rustig spelen als ravotten zonder dat kinderen elkaar in de weg zitten. Dit maakt dat ieder kind er zichzelf kan zijn. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen door een groen speelplein creatiever en fantasierijker spelen, meer tot rust komen waardoor ze zich na de pauze beter kunnen concentreren. Hierdoor nemen hun leerprestaties toe.

Groen educatief schoolplein

Een groenblauw schoolplein is vanwege de vele bomen, planten en struiken gezond en maakt kinderen spelenderwijs bekend en vertrouwd met de natuur. “Buitenspelen in de natuur prikkelt de fantasie en maakt kinderen meer creatief in het spelen”, legt Boer uit. Daarnaast kan de buitenruimte ook als lesruimte worden gebruikt. “Buiten spelen wordt buiten leren. Kinderen kunnen bijvoorbeeld leren over insecten, de seizoenen, hoe vruchten groeien en hoe vogels nesten maken.”

NK Tegelwippen

Tot en met 30 september gaat Schiedam de uitdaging aan om zoveel mogelijk tegels door groen te vervangen. Iedereen kan meedoen. Geef je tegels op via nk-tegelwippen.nl en jouw tegels zorgen ervoor dat de Tegelstand van onze gemeente hoger wordt. Door meer groen en minder tegels krijgt de natuur meer de ruimte en is Schiedam beter voorbereid op hevige regen en extreme droogte.