21-06-2019 — 

Het ‘echte gesprek’ 

Onder de bezielende begeleiding van Bob van der Lugt stond de avond in het teken van het echte gesprek. Burgemeester Cor Lamers opende de avond en heette iedere deelnemer van harte welkom: ‘Vanavond is het uw avond’. En dat was het. Een avond voor de persoonlijke verhalen van de deelnemers. Theatervoorstelling NO LABEL deed hierin de aftrap. Vijf spelers, vijf mensen met hun persoonlijke verhaal. Variërend van homoseksualiteit, culturele achtergrond, man, vrouw. Stuk voor stuk verhalen die raken. Aan tafel volgden in kleine groepjes de persoonlijke verhalen van de deelnemers. Veel aandacht voor elkaar en elkaars verhaal. Aangrijpend. 

Wethouder Jeroen Ooijevaar deed mee aan één van de tafels: ‘ik heb vandaag weer meer geleerd over hoe je met elkaar om moet gaan en ook af en toe een spiegel gezien en gedacht ‘ja, zo kun je er ook naar kijken’. Uit de zaal kwam: ‘we zitten hier met veel mensen die diversiteit en inclusie zien als onderwerpen om over in gesprek te gaan en aandacht voor te vragen. Het zou mooi zijn om ook in gesprek te raken met mensen die daar anders naar kijken. Kijken of we met elkaar in dialoog kunnen komen.’ De avond eindigde met ideeën voor gezamenlijke activiteiten van bewoners, organisaties en de gemeente in de toekomst. Op de vraag ‘Wie zou zich persoonlijk willen inzetten?’, stak vrijwel de gehele zaal de hand op. Een vervolg ligt daarmee in het vooruitzicht.