13-07-2021 — 

Het Expertise Centrum Precisietechniek (ECP) krijgt per september 2021 een eigen plek op het Van Heekterrein. Het ECP is een vereniging van en voor maakbedrijven in de precisietechniek in Zuid-Holland. Het ECP wil op deze locatie in de ’s-Gravelandsepolder het centrale ontmoetingspunt voor ondernemers in de precisietechniek openen. Daarnaast zal het ECP vanuit deze locatie programma’s aanbieden op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen. 

Wethouder Antoinette Laan (Bedrijventerreinen) juicht de komst van het ECP toe. “Met het oog op de gebiedsontwikkeling SchieDistrict en de daaruit voortvloeiende campusontwikkeling is dit zeer goed nieuws. Het ECP ziet deze locatie als de ideale landingsplek en dat is het zeker: te midden van allerlei bedrijven die werkzaam zijn in de Mechatronica-sector.”

Kwaliteitsonderwijs voor alle doelgroepen

Vanaf 1 september is het ECP gehuisvest in de ’s-Gravelandsepolder. De bedoeling is dat dit najaar de eerste modules starten voor personeel in de precisietechniek. Ook zal het ECP praktisch onderwijs aanbieden waarbij leerlingen leren én werken. Doelstelling van het ECP is om in 2025 bekend te zijn als plek waar kwaliteitsonderwijs voor alle doelgroepen wordt geboden op het gebied van ‘verspanen’ (metaalbewerking) en precisietechniek. 

Vleugels uitslaan

Het ECP is in 2019 opgericht om het vak precisietechniek op de kaart te zetten. De eerste twee jaar heeft de vereniging gebruik kunnen maken van een ruimte op de RDM-locatie in Rotterdam. Er was echter behoefte aan een eigen plek, waar het ECP zich verder kon ontwikkelen. “We zijn zover om onze vleugels uit te slaan en we vliegen graag mee op de beweging die SchieDistrict met zich meebrengt”, stelt programmamanager Arjan van Wijngaarden van ECP.

Campusontwikkeling

Met de gebiedsontwikkeling SchieDistrict zet Schiedam onder andere in op kennisdeling, opleiding en een leven lang ontwikkelen binnen de hightech maakindustrie, ook wel gericht op de Mechatronica. “De komst van het ECP past in onze ambitie om een campus te ontwikkelen rondom het Van Heekterrein. In het bedrijventerrein ’s-Gravelandsepolder liggen volop kansen om de vele bestaande, maar ook nieuwe hightech-bedrijven met elkaar te verbinden en kennisinstellingen, zoals het ECP, een rol te geven in de campusontwikkeling”, aldus wethouder Marcel Houtkamp (Economie).

Foto: Precisietechniek zoals bij Boers & Co
Precisietechniek zoals bij Boers & Co.