10-11-2021 — 

Bedrijven halen steeds vaker personeel met specialistische kennis uit het buitenland. Om het voor deze expats makkelijker te maken zich ook in Schiedam te vestigen, sluit Schiedam zich aan bij het Rotterdam Expat Centre. Het Rotterdam Expat Centre is een 'one stop shop', waar expats in één keer onder andere hun verblijfsvergunning, burgerservicenummer en inschrijving in de Basisregistratie Personen kunnen regelen.

Soms is specialistische kennis in onze regio niet beschikbaar. Bedrijven halen hun kenniswerkers dan voor korte of langere tijd uit het buitenland. Om de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag als geheel internationaal aantrekkelijk te houden, is het van groot belang internationale werknemers overal hetzelfde niveau van dienstverlening te bieden. De gemeente Schiedam sluit zich daarom, als eerste gemeente, aan bij het Rotterdam Expat Centre van de gemeente Rotterdam.

Via het Rotterdam Expat Centre krijgen expats een warm welkom. Zij kunnen er niet alleen hun verblijfsvergunning, burgerservicenummer en inschrijving in de Basisregistratie Personen regelen. Ze vinden er ook alle relevante informatie in het Engels en krijgen toegang tot inhoudelijke seminars, welkomstevents en bijeenkomsten, ook voor hun partners. Daarnaast biedt het Rotterdam Expat Centre hulp bij contacten met bijvoorbeeld makelaars. Vanaf 2022 krijgen nieuwe internationale inwoners van Schiedam de mogelijkheid zich bij het Rotterdam Expat Centre in te schrijven.

Naast de grote meerwaarde voor de nieuwe inwoners van Schiedam én de bedrijven die expats in dienst nemen, is aansluiting bij het Rotterdam Expat Centre ook voor de gemeente Schiedam zelf een aanwinst. Deze internationale medewerkers leveren een impuls op voor de werkgelegenheid en economie, want zij kopen of huren woonruimte, besteden hun inkomen hier en bezoeken de lokale middenstand. 

De ondertekening van het samenwerkingscontract vindt plaats in januari 2022.