12-10-2023 — 

Schiedam heeft de financiën op orde met een sluitende begroting voor de jaren 2024 en 2025. Burgemeester en wethouders hebben met de Begroting 2024 de plannen voor het komende jaar aangeboden aan de gemeenteraad. Het college kiest voor een behoedzame financiële strategie.

Veel ontwikkelingen uit het ambitiedocument ‘Verder werken voor een kleurrijk Schiedam’ zijn inmiddels in uitvoering. Het college gaat daarmee door om Schiedam verder vooruit te brengen, samen met iedereen in de stad die daaraan een positieve bijdrage kan leveren. 

Doelmatig, verstandig en eerlijk

Veel Schiedammers en partners in de stad ervaren financiële uitdagingen. Ook de gemeente heeft te maken met stijgende uitgaven en achterblijvende inkomsten. Het college voelt het daarom, nóg meer dan anders, als eerste verantwoordelijkheid om de beschikbare middelen zo doelmatig, verstandig en eerlijk mogelijk in te zetten. 
De speerpunten van het beleid blijven het bouwen van woningen, het werken aan een schone stad, het tegengaan van discriminatie en racisme en de inzet om mensen te ondersteunen die moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen. Schiedammers die in de problemen komen als gevolg van de hoge energieprijzen en de hoge inflatie kunnen rekenen op ondersteuning via een actieve en integrale aanpak van armoede.

Behoedzaam en zorgzaam

Wethouder Antoinette Laan (Financiën): “We gaan behoedzaam en verstandig om met het beschikbare geld. Als gemeente hebben we onze financiën op orde. Daardoor lukt het om de gemeentelijke lasten voor onze inwoners zo laag mogelijk te houden en tegelijkertijd de stad en de Schiedammers vooruit te helpen. Voor 2024 en 2025 presenteren we een sluitende begroting. Voor 2026 en daarna hebben we nog geen duidelijkheid over de koers die het Rijk kiest en wat dat voor Schiedam betekent. Daarom kiezen we er nu voor om voor de jaren 2026 en 2027 geen ingrepen te doen en tegelijkertijd terughoudend te zijn bij het aangaan van structurele verplichtingen.”

Vervolg

De gemeenteraad vergadert over de Begroting 2024 op dinsdag 7 november en donderdag 9 november, beide avonden vanaf 20.00 uur in de Aleidazaal van het Stadskantoor.