31-08-2020 — 

De gemeente Schiedam geeft een nieuw recht op erfpacht uit op een kavel in de ’s-Gravelandsepolder voor 99 jaar. De firma Avezaat Cranes kan nu nieuwbouw realiseren op de locatie Arent Vinckstraat 1-3/Jan van Riebeeckweg 8-10.  Op maandag 31 augustus 2020 tekenden Bert Avezaat jr. en wethouder Marcel Bregman de papieren waarmee het erfpachtrecht formeel is bekrachtigd. Voor de gebiedsontwikkeling SchieDistrict, waartoe de ’s-Gravelandsepolder behoort, betekent deze eerste nieuwe gronduitgifte een impuls voor het bedrijventerrein.

Met de gebiedsontwikkeling SchieDistrict, waartoe het college in juli 2018 opdracht gaf, biedt de gemeente duidelijkheid over de toekomst van de bedrijventerreinen ’s-Gravelandsepolder en Spaanse Polder. Bovendien zijn inmiddels een Duurzaamheidskader voor (her)ontwikkeling van bedrijfsvastgoed, een actueel bestemmingsplan en - in samenwerking met ondernemers - een Ontwikkelperspectief (Ruimtelijk Economische Visie) vastgesteld. Schiedam koerst op een hoogwaardig, toekomstbestendig bedrijventerrein waar plek is voor innovatieve ondernemers.

Gedegen plan

Met het vaststellen van de nieuwe kaders was echter tijd gemoeid. Het dossier Avezaat kende een lange voorgeschiedenis. Zo was de einddatum van het erfpachtrecht van de firma Avezaat Cranes al bereikt. Met de gebiedsopdracht voor SchieDistrict en daarmee de komst van een projectteam in de polders, is het dossier vlot getrokken. Wethouder Marcel Bregman van Vastgoed en Grondzaken is tevreden over het bereikte resultaat. “Met eigenaar Bert Avezaat jr. zijn de afgelopen periode vele, goede gesprekken gevoerd. Er ligt een gedegen plan. Hiermee kan Avezaat Cranes op de locatie een passend plan tot uitvoering brengen, dat aan de vereiste oppervlakte (minimaal 1.250 m²) voldoet en duurzaam is.” De wethouder verwacht de komende periode verschillende nieuwe erfpachtrechten uit te geven. “Er is duidelijkheid over de koers die de gemeente voor ogen heeft. Spaanse Polder en ’s-Gravelandsepolder worden de bedrijventerreinen van de toekomst.”

Internationale reputatie

De firma Avezaat Cranes is sinds 1939 in Schiedam gevestigd in de ’s-Gravelandsepolder en heeft inmiddels een internationale reputatie opgebouwd. Het bedrijf levert vakwerkgieken, telescoopmasten, kranen, hoogwerkers en heeft een eigen staalsnijderij. Met het uitgeven van het recht op grond voor 99 jaar biedt de gemeente Schiedam het bedrijf zekerheid over het erfpacht.

Wethouder Marcel Bregman (links) en Bert Avezaat jr. (rechts) tekenen in bijzijn van notaris Jeroen Krabbendam (midden) de notariële akte. (Foto: Jan van der Ploeg).