15-12-2020 — 

De gemeente Schiedam maakt werk van de (door)ontwikkeling van het dakpark op de Ketheltunnel. Dat moet uitgroeien tot een buitengewoon, royaal groengebied dat tot de verbeelding spreekt van natuurliefhebbers uit Schiedam en omgeving. Hier hoort ook een nieuwe naam bij: Amaliapark.

Met de aanleg van de Ketheltunnel is een aantal jaren geleden een bijzonder nieuw stuk stad ontstaan. Een deel daarvan is ontwikkeld tot het Sportpark Willem-Alexander. Het potentieel van de overige 15 hectare grond wordt nog niet optimaal benut. En dat terwijl er volop mogelijkheden liggen om de leefbaarheid in Schiedam te vergroten en ambities op het gebied van duurzaamheid kracht bij te zetten.

Burgemeester en wethouders willen deze kansen pakken en investeert daarom in de stapsgewijze ontwikkeling van het gebied dat Schiedammers tot nu toe kenden als Dakpark A4. “We dopen het om tot Amaliapark. Dat doet meer recht aan het park dat we voor ogen hebben. En bovendien past het mooi in de Schiedamse traditie om onze parken te vernoemen naar onze prinsessen. We hebben natuurlijk al het Julianapark en het Beatrixpark”, aldus wethouder Jeroen Ooijevaar.

Vogelvlucht

Veelzijdig vierseizoenen-park

Voor de ontwikkeling van het Amaliapark stelt het college tot en met 2025 een bedrag van 1 miljoen euro beschikbaar. Een groot deel hiervan is afkomstig uit de ‘bruidsschat’ die Schiedam van Rijkswaterstaat heeft gekregen. Met onder andere (Europese) fondsen en bijdragen van sponsoren zal het bedrag worden verdubbeld tot een investering van in totaal 2 miljoen euro. Dat geld wordt gebruikt voor onderhoud en de inrichting als toegankelijk ‘vierseizoenen-park’. Zo worden er planten, kruiden en bomen geplant die verschillende bloeitijden hebben. Daardoor heeft het park elk seizoen een andere uitstraling. De variatie zorgt ervoor dat er een bijzonder divers flora- en faunasysteem kan ontstaan.
Van de biodiversiteit kunnen Schiedammers én regiogenoten per fiets of te voet gaan genieten. Want naast het aanbrengen van groen wordt ook werk gemaakt van de bereikbaarheid vanuit de omgeving. Daarvoor zullen doorgaande wandel- en fietsroutes worden aangelegd. Verder wordt onder meer geïnvesteerd in zitplekken, trappartijen, kunst en ‘balkons’ die uitzicht geven op het buitengewone landschap. Wethouder Ooijevaar: “Het wordt een plek waar je als Schiedammer elk seizoen opnieuw wordt verrast door de schoonheid van de natuur”.

Groencompensatie

Het plan voor de inrichting van het Amaliapark is tot stand gekomen in overleg met de Stichting Batavier. Belangrijk onderwerp van gesprek was het aantal bomen dat wordt (terug)geplant. De realisatie van de aansluiting van de A4 op de A20 (Ketheltunnel) is namelijk ten koste gegaan van een flink aantal bomen. In overleg met de Stichting Batavier wordt afgezien van één-op-één-terugplanting vanwege de bodemkwaliteit en de beperkte draagcapaciteit en laagdikte van het tunneldak. In totaal worden 2.506  bomen (terug)geplant. Het resterende aandeel, 1.750 bomen, wordt gecompenseerd met een financiële bijdrage aan het Groenfonds.

Amaliapark plattegrond