04-03-2020 — 

De gemeenten Schiedam en Delft werken samen om een deel van het tekort aan studentenhuisvesting op te lossen. Op de locatie Schieveste is Ontwikkelcombinatie Schieveste (OCS) van plan circa 3.000 woningen te bouwen. Door woningbouw van onder andere 450 studentenhuizen kunnen studenten vanaf station Schiedam Centrum met de sprinter binnen zes minuten op station Delft Campus arriveren. Wethouders Karin Schrederhof (Delft) en Fahid Minhas (Schiedam) tekenden op 4 maart 2020 de overeenkomst over de studentenhuisvesting.
 
Schiedam zegt in de overeenkomst toe zich maximaal in te spannen om 450 studentenwoningen mogelijk te maken binnen het bestemmingsplan Schieveste. Delft zal op haar beurt haar netwerk inzetten voor het mogelijk maken van bijvoorbeeld leer- en/of studeerplekken voor studenten.

“Schiedam en Delft bieden hiermee een permanente oplossing voor de vraag naar woningen voor studenten. Wij halen een nieuwe doelgroep binnen die gebruikmaakt van de middenstand en de voorzieningen in de stad en die daarmee een bijdrage levert aan de levendigheid in de stad. Bovendien kunnen we deze hoogopgeleide groep aan de stad binden. Er zijn voor hen op onze innovatieve bedrijventerreinen ’s-Gravelandsepolder en Spaanse Polder en in de havens genoeg banen”, stelt wethouder Fahid Minhas.

Wethouder Karin Schrederhof: “Delft is een studentenstad en de verwachting is dat de groei van het aantal studenten de komende jaren zal doorzetten. Om de druk op de woningmarkt te reguleren kijken we verder dan alleen naar de gemeente Delft. De huisvesting van studenten biedt namelijk ook kansen voor een versterking van de regio. Het bouwen van studentenwoningen in Schiedam is hier een goed voorbeeld van.”

Aan deze bestuursovereenkomst zijn geen financiële consequenties verbonden. Ontwikkelaar OCS maakt verdere afspraken met partijen op het gebied van studentenhuisvesting. De gemeente Schiedam verwacht dat het ontwerpbestemmingsplan voor Schieveste na de zomer ter inzage zal liggen, zodat de gemeenteraad dit begin 2021 kan vaststellen. OCS gaat de komende periode gebruiken om fase 1 van het bouwplan uit te werken, waarvan de 450 studentenwoningen deel uitmaken.

De wethouders Fahid Minhas (Schiedam) en Karin Schrederhof (Delft)

foto: Jan van der Ploeg