09-11-2021 — 

Als afsluiting van de Klimaatweek zijn vrijdag 5 micro stadsparkjes geplaatst. Door het parkje extreem te verkleinen naar 4 stoeptegels (oftewel 60 bij 60 cm) trekt het aandacht en zal het voorbijgangers verwonderen. Hiermee vraagt de gemeente op een symbolische manier aandacht voor meer groen.

De gemeente investeert de komende jaren in het klimaatbestendiger maken van de stad. Vanwege klimaatveranderingen is de noodzaak groot om groen meer ruimte te bieden en verstening terug te dringen. Daarbij kunnen inwoners goed helpen, bijvoorbeeld door tegels weg te halen en te vervangen voor een grindpad met staptegels of een (gevel)tuin aan te leggen met onderhoudsarme planten zoals lavendel en kruiden.

Samen met de stad

De 5 locaties zijn samen met de stad uitgekozen. Na een oproep via de social mediakanalen kwamen zo’n 50 reacties. “Veel mensen opperden schoolpleinen als beste plek voor de stadsparkjes”, aldus Anne Marie van der Veen, beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening & Beleid van de gemeente Schiedam. De openbare basisschool Het Startblok en het Eco-team van Lentiz Life College zijn blij dat hun locatie is uitgekozen. De leerlingen hebben samen met Laboratory Micro-Climate de tegels verwijderd en de stadstuintjes geplaatst.

Het Stadserf werd ook als locatie aangedragen. Helaas kon daar vanwege een betonlaag de verharding niet worden weggehaald. Hier wordt een alternatieve locatie voor gezocht. De andere stadsparkjes zijn te bewonderen bij wijkcentrum De Erker en de winkel 'Schiedamsche Vrouwen'. Alle partijen hebben na ondertekening van een wijkdeal afgesproken goed voor het groen te zorgen.

Tegels wippen

Tijdens het NK Tegelwippen heeft de gemeente Schiedam meer dan 20.000 tegels weggehaald. “Hiermee is Schiedam weer een stukje groener. Bovendien heeft Schiedam de wedstrijd van de gemeente Nissewaard gewonnen en bereikten we de 15e plaats van alle deelnemende gemeenten”, vertelt Van der Veen trots.

Schiedam Waterklaar

Met de bewustwordingscampagne Schiedam Waterklaar wil de gemeente Schiedam haar inwoners, bedrijven en organisatie waterbewust maken. Het doel is Schiedammers te stimuleren om maatregelen te treffen om de wateroverlast in de stad zoveel mogelijk tegen te gaan. Daarom heeft de gemeente tot 2024 een subsidieregeling ingesteld. "Met de subsidie Schiedam Waterklaar én een (afkoppel)adviseur maken wij het voor particulieren gemakkelijker om hun terrein te vergroenen."