19-11-2020 — 

Schiedam wil een leefbare, gezonde en bereikbare stad zijn. Dat kan alleen door slim om te gaan met de beschikbare ruimte. En heldere keuzes te maken op het gebied van wonen, groen, werken en mobiliteit. De gemeenteraad heeft begin november de Mobiliteitsvisie vastgesteld. Deze gaat onder andere over goede fietspaden en fietsvoorzieningen, ruimte voor voetgangers en beter openbaar vervoer. Maar ook over het parkeren van auto's en bedrijfsbusjes, deelauto's, -fietsen en -scooters en de snelheid op de wegen in Schiedam. 

Publieksversie

De Mobiliteitsvisie is mede tot stand gekomen met behulp van bewoners en bedrijven. Hen is gevraagd om mee te denken via een enquête en op wijkavonden. Ook zijn er parkeer- en verkeersonderzoeken gedaan en is er geëxperimenteerd met deelmobiliteit. Al deze reacties en meningen zijn meegewogen bij het schrijven van de visie. 
Vanaf januari 2021 gaat de gemeente opnieuw de wijken in om samen met bewoners en bedrijven aan de slag te gaan met de uitvoering van de plannen. Wethouder Jeroen Ooijevaar: "De grote lijnen liggen nu vast, maar er zijn nog veel zaken die we echt per wijk samen moeten bekijken. Ik vind het belangrijk dat iedereen daarover kan meepraten. De Mobiliteitsvisie is een mooi, maar ook heel uitgebreid stuk. Daarom hebben we nu alvast een 'publieksversie' gemaakt met daarin kort en bondig de belangrijkste onderwerpen. Zo kan iedereen zich goed voorbereiden om straks in 2021 mee te doen. Ik ben blij dat we nu aan de slag kunnen!"

Meedenken over de uitvoering

Hoe en wanneer de bijeenkomsten in de wijken plaatsvinden wordt nog bepaald. Dat is ook afhankelijk van de coronamaatregelen die op dat moment gelden. Alle informatie over mobiliteit is te vinden op schiedam.nl/mobiliteit. Daar staan ook antwoorden op veelgestelde vragen. En wie op de hoogte wil blijven kan zich abonneren op de nieuwsbrief, die enkele keren per jaar verschijnt.