13-03-2020 — 

Het klimaat verandert. Ook in Schiedam hebben we steeds vaker te maken met extreme buien en langdurige perioden van droogte. Daarom start de gemeente Schiedam op zondag 15 maart met de stimuleringsregeling ‘Schiedam Waterklaar’. Met deze subsidie kunnen Schiedammers zelf maatregelen treffen om het waterprobleem op eigen terrein tegengaan.

De gemeente investeert de komende jaren in het klimaatbestendiger maken van de stad. Bijvoorbeeld door het planten van meer bomen zoals in de Tiny Forests en door het aanleggen van waterbergingen. Het doel is dat Schiedam in 2050 klimaatbestendig is ingericht. De uitdaging die het veranderde klimaat met zich meebrengt kan de gemeente niet alleen oplossen. Daarom wordt bewoners en ondernemers gevraagd om een handje te helpen.

Subsidie om Schiedam waterklaar te maken

Met de bewustwordingscampagne Schiedam Waterklaar wil de gemeente Schiedam haar inwoners, bedrijven en organisaties waterbewust maken. Het doel is Schiedammers te stimuleren om maatregelen te treffen om de wateroverlast in de stad zoveel mogelijk te beperken. Daarom heeft de gemeente Schiedam een subsidieregeling ingesteld. Voor de verschillende maatregelen die inwoners kunnen nemen, kan de subsidie oplopen tot 30 euro per m2 (met een maximum van 15.000 euro). Wie meer wil weten over de subsidiemogelijkheden, vindt die op schiedam.nl/waterklaar. 

Samen aan de slag

Bewoners en bedrijven die zich inzetten om op eigen terrein het water vast te houden, kunnen hiervoor advies inwinnen en een bijdrage aanvragen. Bijvoorbeeld voor het verwijderen van tuintegels, het aanleggen van een blauw/groen dak of het afkoppelen van de regenpijp. Door zo veel mogelijk groen en zo min mogelijk tuintegels kan het regenwater in de bodem wegzakken. Ook biedt het weghalen van tegels ruimte aan planten, dieren en bodemleven. Water tijdelijk vasthouden kan bijvoorbeeld met een regenton of door de ondergrond aan te passen. Hierdoor stroomt er minder regenwater naar het riool en raakt het riool niet overbelast. Het groen houdt bovendien de tuin koeler op hete zomerse dagen.