13-01-2020 — 

De afgelopen twee maanden zijn werkzaamheden aan het Stadhuis op de Grote markt uitgevoerd. Dit was mogelijk dankzij de subsidieregeling voor onderhoud aan rijksmonumenten.

Het onderhoud is op de volgende punten uitgevoerd; 

  • De kozijnen, ramen en deuren zijn opnieuw geschilderd.
  • In de liggende delen van de luiken was houtrot. Als het herstel klaar is, worden de luiken opnieuw geschilderd en teruggehangen. 
  • Het schilderwerk van de toren en de klokkenstoel is hersteld
  • De kop van het houtsnijwerk van de leveranciersdeur onder het bordes is teruggebracht.
  • Er is klein herstel aan het lijstwerk van de voordeur gedaan
  • Tot slot werd tijdens de schilderwerkzaamheden geconstateerd dat er een aantal onderhoudswerkzaamheden nodig waren aan de goten en loodafdekkingen. Deze zijn ook direct uitgevoerd.

Nu de renovatie is afgerond, is het Stadhuis op de Grote Markt weer als 'nieuw' 2020 in gegaan. 

"Foto van het herstel van de deurkop voor - tijdens en na de renovatie"

Foto: de kop op de deur voor - tijdens en na het herstel.