16-12-2020 — 

De Schiedamse gemeenteraad heeft tijdens de vergadering van 15 december ingestemd met de aanleg van een warmtenet voor Groenoord. Met dit besluit kiest de Schiedamse raad er als een van de eersten in Nederland voor een bestaande wijk aardgasvrij te maken.

Dit besluit is een belangrijke mijlpaal voor de energietransitie van Schiedam, waarbij inwoners de vrijheid behouden om zelf te kiezen of ze hun woning of pand willen aansluiten op het warmtenet. Er wordt zo’n 120 miljoen euro in de wijk Groenoord geïnvesteerd in de vorm van de nieuwe energie-infrastructuur en woningverbetering. Dit geeft ook ruimte voor het verzilveren van een aantal koppelkansen op sociaal-maatschappelijk gebied, zoals onderwijs en werkgelegenheid. In 2021 starten de voorbereidingen voor de bouw van het benodigde warmtestation en de aanleg van het warmtenet. Het project gaat zo’n 10 jaar duren. 

Donderdag 17 december vindt de ondertekening van de contracten plaats met partners Woonplus en Eneco.