04-06-2019 — 

Er is in Schiedam ruimte voor vier coffeeshops. Op dit moment zijn er drie. Ondernemers die belangstelling hebben voor de vierde vergunning konden reageren op een inschrijvingsprocedure hiervoor. Dat heeft ongeveer 15 kandidaten opgeleverd. Slechts een van de kandidaten zal zich kunnen vestigen. De vergunning zal worden verleend aan de kandidaat die na een uitgebreide selectie als meest geschikte uit de bus komt.

Inschrijving

Bij de inschrijving moest elke kandidaat een voorstel doen voor een (nieuwe) locatie. Zij waren in hun voorstel vrij in het kiezen van een locatie. Het was nog niet nodig om daadwerkelijk al een omgevingsvergunning aan te vragen; in dit stadium wil de gemeente alleen worden geïnformeerd over de beoogde locatie.
Het is overigens wel toegestaan om een omgevingsvergunning aan te vragen. De gemeente publiceert die vergunningsaanvraag dan. Zo'n aanvraag is op dit moment wel voorbarig en geheel voor risico van de ondernemer. Het zegt niets over de voorkeur van de gemeente en de te maken keuze.

Nog geen keuze gemaakt

De gemeente beoordeelt de aanmeldingen op dit moment. Daarbij wordt gekeken naar diverse criteria, zoals de voorgestelde locatie, de afstand tot gevoelige objecten in de omgeving en het ondernemingsplan. Daarnaast worden de adviezen van politie en andere instanties meegewogen. Deze criteria zijn aan het begin van het traject vastgesteld en gepubliceerd, zodat iedereen weet waar hij aan toe is.

Zodra deze beoordeling is afgerond, wordt een keuze gemaakt. Er blijft dus maximaal één kandidaat over. Deze keuze wordt gepubliceerd. De benodigde vergunningaanvraag voor de betreffende locatie wordt in behandeling genomen. Op dat moment is het mogelijk zienswijzen in te dienen. Op dit moment is dus nog geen locatie voor een nieuwe coffeeshop in beeld.

* Update 15 juli:

Er is nog geen keuze gemaakt voor een aanvrager en een locatie.
Voor een aantal locaties heeft het college het voornemen te besluiten daar geen vestiging van een coffeeshop toe te staan. De aanvragers zijn hierover schriftelijk geïnformeerd. Het gaat om de volgende adressen:

  • Schiedamseweg 26
  • Broersvest 12a
  • Rubensplein 4g
  • Rotterdamsedijk 259a
  • Vlaardingerstraat 17b/15
  • Borodinlaan 68
  • 's-Gravelandseweg 618