20-12-2018 — 

Woningcorporatie Woonplus Schiedam en de gemeente Schiedam hebben prestatieafspraken vastgelegd voor 2019. Deze kwamen tot stand in overleg met de HOW (Huurdersbelangen Organisatie Woonplus). De afspraken zijn een concrete uitwerking voor het realiseren van de doelstellingen uit de Woonvisie Schiedam 2030. De prestatieafspraken gaan onder andere over de bestaande en nieuwe woningvoorraad van Schiedam, de woonomgeving, beschikbaarheid en betaalbaarheid van sociale huurwoningen, kwaliteit, nieuwbouw, energiezuinigheid en CO2-reductie en de opvang van specifieke doelgroepen. 

Parkweg Midden

In de herontwikkeling van het gebied ‘Parkweg Midden’ in Nieuwland zijn meerdere doelen uit deze prestatieafspraken terug te vinden. In de Woonvisie staat centraal dat Schiedam een beter afgewogen woningvoorraad en meer verschillende woonmilieus wil ontwikkelen. De stedelijke vernieuwing vindt plaats door verouderde appartementen te slopen en deels te vervangen door eengezinswoningen. In het gebied tussen Van Heuven Goedhartstraat en de M.C.M. de Grootstraat worden 304 flat- en portiekwoningen gesloopt om plaats te maken voor duurzame nieuwbouwwoningen, die passen in een toekomst zonder aardgas. Daarmee sluit de herontwikkeling van de buurt direct aan op de duurzaamheidsdoelstellingen van beide partijen.

Duurzame warmte

In het project ‘Groenoord en Nieuwland op Duurzame Warmte’ werken de gemeente en Woonplus samen met andere partijen aan de ambitie uit om deze wijken voor te bereiden op een toekomst zonder aardgas. Met een de aansluiting op een warmtenet moet in de nabije toekomst het overgrote deel van de woningen in Groenoord en Nieuwland van duurzame warmte worden voorzien. Groenoord staat als eerste wijk in Schiedam op de planning. De voorbereiding, aanleg en aansluiting van woningen op een warmtenet vraagt van diverse partijen forse investeringen. Voor Woonplus behelst de totale investering voor Groenoord ongeveer 43 miljoen euro.

De Nieuwe Wetenschappers

Naast Nieuwland en Groenoord is Schiedam-Oost een van de speerpunten. Een voorbeeld is de gezamenlijke aanpak van de Wetenschappersbuurt. Dit jaar werden de woningen van de eerste fase van ‘De Nieuwe Wetenschappers’ opgeleverd. In 2019 staan de oplevering van de woningen van de tweede fase en de start van de bouw van de derde fase op het programma. Ook draagt Woonplus het komend jaar de woningen van de vierde fase over aan de gemeente, die zorgt voor de sloop en het bouwrijp maken.

Sociale aanpak

Naast de ‘fysieke aanpak van de stad’ hebben de gemeente en Woonplus diverse afspraken op het gebied van leefbaarheid. Nieuw het komend jaar is het ‘Project Voorkomen Huisuitzettingen’, waarmee de ‘pilot ontruimingspreventie’ wordt voortgezet in een aanpak voor de gehele gemeente. Beide organisaties zorgen samen voor de monitoring van deze aanpak.

Bekijk hier de brief aan de gemeenteraad en de Prestatieafspraken 2019