31-01-2019 — 

De heer W.H.J.M. (Pim) Schenkelaars heeft uit handen van burgemeester Lamers de M.C.M. de Groot-speld ontvangen. Hij krijgt de Schiedamse onderscheiding vanwege zijn grote verdiensten voor de stad Schiedam. De heer Schenkelaars is sinds 1998 betrokken bij de Sinterklaasvieringen in Schiedam. Hij ontving de speld tijdens een evaluatiebijeenkomst rond de Sinterklaas-evenementen onder toeziend oog van vele vrijwilligers.

De heer Schenkelaars  is de grootste trekker van de intocht en sinds 2007 ook van het Sinterklaaspaleis. Al 20 jaar spant hij zich buitengewoon in om het Sinterklaasfeest (de intocht, het Sinterklaaspaleis en andere activiteiten) in Schiedam van half november tot en met 5 december tot een groot succes te maken. Hij is niet alleen de initiatiefnemer van de Sinterklaasintocht in zijn huidige vorm. Ook het Sinterklaaspaleis is mede dankzij hem ontwikkeld. Daarnaast komen veel ideeën van zijn hand en zou het evenement en het succes ervan er niet zijn zonder zijn extra inzet, enthousiasme en creativiteit. De voorbereidingen voor de activiteiten  beginnen al in het voorjaar.

In 2009 mocht Schiedam de Landelijke Intocht van Sinterklaas organiseren, wat een van de grootste en zo niet hét grootste promotionele evenement van de stad ooit was. Dit kon plaatsvinden dankzij het werk van de heer Schenkelaars voor de lokale intocht in de jaren ervoor. Hier werd het fundament gelegd, waardoor ervoor werd gekozen de landelijke intocht in Schiedam te organiseren. Ook bij de landelijke intocht was zijn inbreng van grote waarde.

Afbeelding verwijderd.

Over de onderscheiding

De M.C.M. de Groot-Speld, uitgevoerd in goud met zilver geeft de grens aan van de stad Schiedam. De onderscheiding is in 2004 ingesteld om personen te eren die zich buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt op sociaal-maatschappelijk, cultureel-economisch of sportief gebied.

M.C.M. de Groot was een Schiedammer, die leefde van 1860 tot 1935 en veel heeft betekend voor Schiedam in de donkere periode rond 1900.

Afbeelding verwijderd.