19-05-2021 — 

Afgelopen maandag 17 mei is de gemeente Schiedam gestart met de herinrichting van het laatste gedeelte van de Parkweg. We maken de Parkweg overzichtelijker en veiliger. Daarom worden de rijbanen anders ingericht. Fietsers en autoverkeer krijgen elk hun eigen rijbaan, net zoals dat nu al het geval is tussen de Burgemeester Van Haarenlaan en het Hazepad.

Werkzaamheden duren zo’n 8 weken

De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van het bestaande asfalt. Daarna krijgen de parkeerplaatsen en fiets- en voetpaden een andere indeling. Tot slot wordt het nieuwe straatwerk en asfaltverharding aangebracht. Hiermee wordt ook de wateroverlast aangepakt. Op 16 juli verwachten we klaar te zijn.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden is de Parkweg na de kruising Willem Pastoorsstraat en de Hugo de Grootstraat afgesloten voor doorgaand autoverkeer. Het Beatrixpark blijft bereikbaar via de Prinses Beatrixlaan aan de westkant van het park. Voetgangers en fietsers worden tijdens de werkzaamheden omgeleid. Met de verenigingen zijn afspraken gemaakt over de bereikbaarheid.

Nieuwe situatie

Op onderstaande afbeeldingen is de oude en nieuwe situatie met plattegrond te zien.