20-11-2021 — 

Het klimaatbestendig maken van de regio moet sneller. Dat is een belangrijke aanleiding voor de nauwere samenwerking van overheden en waterbedrijven in Delfland om de regio aan te passen aan steeds extremer weer. Op 19 november 2021 ondertekenen elf gemeenten, twee drinkwaterbedrijven en het Hoogheemraadschap van Delfland de zogenoemde Samenwerkingsovereenkomst klimaatadaptie werkregio Delfland 2022-2024.
 
Naast de drinkwaterbedrijven Evides en Dunea gaat het om de gemeenten Delft, Den Haag, Maassluis, Midden-Delfland, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Schiedam, Vlaardingen, Westland en het Hoogheemraadschap van Delfland. Ook de provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard ondersteunen deze samenwerking.

Leren van elkaar

Burgemeester Cor Lamers is voorzitter van de Bestuurlijke Watertafel: “Klimaatverandering een van de meest urgente vraagstukken van nu en de toekomst, dat wordt steeds duidelijker. En klimaatvraagstukken zijn vooral watervraagstukken. In onze regio zijn verschillende initiatieven gestart om te werken aan het klimaatbestendig maken van eigenlijk alles wat we doen. Na een periode van zoeken, werken we intensief samen. Want naast initiatieven en projecten op wijk- of straatniveau in onze eigen stad, is er behoefte aan samenwerking over de grenzen van gemeenten en regio's heen. We kunnen van elkaar leren en goede ideeën van elkaar overnemen. Dankzij die samenwerking pakken we in verschillende wijk de wateroverlast bij hevige regenval met succes aan.”

Samen sterker en beter

De partijen zijn in verschillende verbanden al bezig met ontwikkeling en realisatie van een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting. Er zijn al veel goede initiatieven en maatregelen genomen, maar dat is niet genoeg. Regio Delfland wil vooroplopen in de uitwerking van klimaatadaptatie en het aanpassen van het leefgebied versnellen. Concrete maatregelen zijn bijvoorbeeld de aanleg van groene daken, meer groen in versteende openbare ruimte of water bergen onder een plein. Zo kan de bodem weer als spons gaan werken, vangen we water op voor tijden van droogte, is er minder kans op wateroverlast en is er meer verkoeling op en in de straat (ook leidingwater moet koel blijven). Maar ook meer water vasthouden in het landelijk gebied en een klimaatbestendige glastuinbouw zijn belangrijke doelstellingen. Voor inwoners en bedrijven geldt de oproep: ga bewust en duurzaam met water om én draag bij aan wateropvang, vervang je tegels in je tuin voor groen!

Nu in actie komen

Deltacommissaris Peter Glas van het Nationaal Deltaprogramma was aanwezig bij de ondertekening van deze regionale samenwerkingsovereenkomst. Het Nationale Deltaprogramma is de door de gezamenlijke overheden gedragen visie en aanpak om Nederland bestand te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering. Zijn oproep: “Iedere schop in de grond moet klimaatbestendig zijn. Het is belangrijk om nu al rekening te houden met de lange termijngevolgen van de klimaatverandering, waarmee we voorkomen dat we de gevolgen van klimaatverandering doorschuiven naar toekomstige generaties. Dit vereist een goede samenwerking tussen de ‘waterpartijen’ en de ‘ruimtelijke ordenaars’.”

Schiedam steunt de regionale samenwerking en zet zich graag, samen met de regio, in voor een klimaatbestendige en waterrobuuste, aantrekkelijke regio om te wonen, werken en leven.