26-05-2021 — 

Burgemeester Cor Lamers is een van de 15 burgemeesters die de oproep ‘Dicht de Kloof’ heeft ondertekend. Samen met zijn collega’s vraagt hij aan de Tweede Kamer en het nieuwe kabinet om gemeenten en maatschappelijk partners te helpen om de kloof te dichten tussen de mensen die vooruitgaan en die achterop raken. “Het gaat om één miljoen inwoners, waaronder mensen uit Schiedam. Ook in onze gemeente zijn er kwetsbare gebieden die extra en langdurig hulp nodig hebben.” 

De één miljoen inwoners uit de 16 kwetsbare gebieden  in ons land hebben herstel en perspectief nodig zodat de gebieden* waar zij wonen niet verder achterop raken bij de rest van het land. Bewoners in deze gebieden hebben steeds vaker te maken met hardnekkige problemen op het gebied van armoede, onderwijs, werk, gezondheid, schulden en criminaliteit. De coronacrisis heeft voor een verdere verslechtering van de situatie gezorgd. In deze wijken hadden de mensen veelal geen buffer om de coronacrisis op te vangen. 

Daarom vragen de 15 burgemeesters om gedurende langere tijd, jaarlijks, extra geld vrij te maken voor herstel en perspectief: 400 miljoen euro voor de 16 stedelijke vernieuwingsgebieden, én 100 miljoen euro voor andere kwetsbare gebieden in het land. Dit is nodig voor extra investeringen in het onderwijs, het versterken van de arbeidsmarktpositie van inwoners, de kwaliteit en verduurzaming van woningen. Tegelijkertijd vragen de burgemeesters in de oproep om in wetgeving meer maatwerk en onorthodoxe oplossingen voor lokale overheden mogelijk te maken.

Schiedam

Onder de 16 kwetsbare gebieden vallen ook Schiedam Nieuwland en Oost. In deze gebieden is de leefbaarheid (zeer) matig, de woningvoorraad kwetsbaar, is er relatief veel werkloosheid en voelen mensen zich onveilig. 

Burgemeester Lamers: “Het zijn de plekken waar we met partners al veel aandacht voor hebben. Met verschillende projecten, initiatieven en acties werken we daar aan de leefbaarheid en veiligheid. Toch zien we dat de opstapeling van problemen waar onze inwoners mee te maken krijgen, met onze huidige maatregelen, niet is op te lossen. Het zijn grote opgaven. We zien mooie kansen, maar we kunnen het niet alleen. Daarvoor is deze steun van het rijk nodig.”

Burgemeesters en maatschappelijke partners

Het is de tweede keer dat 15 burgemeesters de handen ineenslaan om aandacht te vragen voor de gevolgen van de coronacrisis in kwetsbare gebieden. Dit keer was het aan de burgemeesters Halsema (Amsterdam), Aboutaleb (Rotterdam), Buma (Leeuwarden), Hamming (Zaanstad) en Weterings (Tilburg) om woensdag 26 mei, namens de 15 burgemeesters en verschillende maatschappelijke partners, de oproep ‘Dicht de kloof’ over te brengen aan de fractievoorzitters van de Tweede Kamer.

 

*Amsterdam Zuidoost, Amsterdam Nieuw-West, Lelystad Oost, Zaandam Oost, Schiedam Nieuwland-Oost, Rotterdam-Zuid, Den Haag Zuid-West, Utrecht Overvecht, Nieuwegein Centrale-As, Groningen-Noord, Eindhoven Woensel Zuid, Arnhem-Oost, Tilburg Noord West, Breda-Noord, Leeuwarden Centrum-Oost, Heerlen-Noord