15-04-2022 — 

De Tweede Kamer heeft in 2021 een motie aangenomen om gemeenten en waterschappen de mogelijkheid te geven de vermogensnorm voor AOW’ers en volledig arbeidsongeschikten met maximaal 2.000 euro op te hogen. De gemeente Schiedam heeft besloten deze verruiming te willen toepassen, maar daarvoor moet eerst het kabinet de benodigde (landelijke) regeling vaststellen. Dat is helaas nog niet gebeurd. Daardoor kan de Regionale Belasting Groep (RBG), die namens de gemeente Schiedam de gemeentelijke belastingen int, deze verruiming nu nog niet doorvoeren.

Waarom mag de RBG de verruiming niet uitvoeren?

Doordat het kabinet de benodigde regeling nog niet heeft vastgesteld, ontbreekt op dit moment de wettelijke basis voor de uitvoering. Het is niet precies duidelijk wanneer de regeling wel in werking zal treden. We verwachten dat dit op zijn vroegst per 2023 is. De regeling mag niet met terugwerkende kracht worden toegepast.

Hoe nu verder?

De gemeente Schiedam en de RBG blijven de landelijke regelgeving op de voet volgen. Het wachten is nu op de bekendmaking van de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De RBG zal de verruiming doorvoeren zodra dat mogelijk is.