09-10-2019 — 

Op 4 oktober 2019 hebben vijf Schiedamse en vier nieuwkomers uit Maassluis de participatieverklaring getekend. Hierbij waren burgemeester Lamers en wethouder Kuijper van Maassluis aanwezig. Nieuwkomers moeten deze verklaring verplicht tekenen, als onderdeel van het inburgeringsexamen. 

Lessen over normen en kernwaarden 

Deze nieuwkomers hebben lessen gevolgd over normen en kernwaarden van de Nederlandse samenleving. Denk hierbij aan gelijke rechten voor mannen en vrouwen, het recht om jezelf te ontplooien door onderwijs, het mogen kiezen van je partner en het recht om je eigen mening te uiten. Ook hebben deze mensen een cursus gevolgd over de onderdelen van het inburgeringsprogramma. De cursus is verzorgd door de Stichting Voorlichters Gezondheid.

De nieuwkomers die de verklaring hebben ondertekend komen onder andere uit Irak, Vietnam en Indonesië.

Lees verder over inburgeren.