05-01-2019 — 

Burgemeester Cor Lamers hield zaterdag 5 januari tijdens de drukbezochte nieuwjaarsbijeenkomst in het Theater aan de Schie zijn nieuwjaarstoespraak.

nieuwjaar.JPG

"Dames en heren, jongens en meisjes, 

Van harte welkom in de foyer van het Theater aan de Schie voor de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Schiedam. Ik hoop dat u goede kerstdagen heeft gehad en wens u namens het college en de gemeenteraad een gezond en gelukkig 2019!

Schiedam is het nieuwe jaar begonnen zonder grote incidenten. Dat is vooral te danken aan de goede voorbereiding door de hulpdiensten en het feit dat Irado en de LBB de dagen voor de jaarwisseling heel intensief rommel van straat hebben verwijderd. Zoals gezegd, er waren gelukkig geen grote incidenten, al waren er overal in de stad veel kleine brandjes. 
Ik vind het overigens absoluut onacceptabel dat er vuurwerk is gegooid naar brandweer, politie en andere hulpverleners. Dat veroordeel ik sterk. Gebruik je gezond verstand! Het is onbegrijpelijk dat hulpverleners die zich inzetten voor ons aller veiligheid, daarin gehinderd of zelfs bedreigd worden. 

Ook het aanbrengen van vernielingen aan straatmeubilair en speelplaatsen door brandstichting is onacceptabel. Net als het afsteken van zwaar en illegaal vuurwerk. En vooral het te vroeg afsteken. Het lijkt wel of mensen op deze ene dag soms ineens zichzelf niet meer zijn. Dat moet echt anders. U weet dat ik al jaren een voorstander ben van een landelijk verbod op de verkoop van consumentenvuurwerk. De afgelopen jaarwisseling heeft mij daarin opnieuw gesterkt. Het is geen feestje meer, het is keihard werken om de stad veilig te houden.

Een eerste inschatting was dat er dit jaar minder vernielingen en schades leken te zijn. Wij zijn op dit moment nog met de inventarisatie bezig, maar wij weten inmiddels dat er enkele grote schades zijn, die helaas het totale schadebedrag gaan beïnvloeden. En tot slot hierover: gelukkig zijn er nog altijd héél veel Schiedammers die samen een gezellig en leuke jaarwisseling hebben gevierd. En Schiedammers die zich inzetten om het feest op een goede manier te laten verlopen. Complimenten daarvoor!


Dames en heren,

Ik wil niet te lang terugblikken. In 2019 staat er namelijk veel moois te gebeuren. Wel wil ik nog even terug naar maart 2018. Toen vonden er gemeenteraadsverkiezingen plaats. Die verkiezingen hebben voor behoorlijke verschuivingen in het politieke landschap en ook in het college gezorgd. De intentie van raad en college is om op de ingeslagen weg door te gaan. Dat is goed voor de continuïteit. Er zijn nu wel veel fracties in de gemeenteraad, maar liefst 15 stuks. Dat vraagt veel van alle betrokkenen in raad, college en ambtelijke organisatie, maar er wordt nu wel samengewerkt. Het is belangrijk dat ook de nieuwe raad daar alert op blijft en dat de stad bestuurd kan worden. 

Beste aanwezigen,

Deze bijeenkomst staat in het teken van ‘Taal van en in de stad’. Dat kun je natuurlijk op meerdere manieren uitleggen. Ik denk dat ieder van u er een andere klank bij heeft. Taal is belangrijk om te integreren, om je thuis te voelen en om mee te kunnen doen. Helaas is de laaggeletterdheid in Schiedam hoog, te hoog. Gelukkig zijn er vanuit de gemeente en vanuit de stad veel initiatieven om dat aan te pakken. De Bibliotheek Schiedam bijvoorbeeld is een plek met een lage drempel. En: één centrale plek om laaggeletterdheid aan te pakken. Wij hebben daarom vandaag een dependance van de bibliotheek hier in de foyer gecreëerd. Om anderen te laten zien wat er op taalgebied in onze stad plaatsvindt. Want de bibliotheek is een belangrijke trekker op dat gebied. Op tal van vlakken, want taal is ook gewoon heel leuk. Zij laten zien op welke manieren zij zich bezighouden met taal en taalontwikkeling in Schiedam. En samen met het Literair Gezelschap tonen zij ook aan welke bijzondere schrijvers en dichters een band met onze stad hebben. Denk aan Paaltjens en Elschot, Bordewijk en Reve. 

Taal leeft dus. Taal beweegt. En het is erg belangrijk om je als mens te kunnen ontwikkelen. Het gaat goed met de welvaart in Nederland en ik wil dat ook alle Schiedammers daar van profiteren. Taal is dan een belangrijke voorwaarde om mee te doen. Om je thuis te voelen. De belangrijkste levensvoorwaarden zijn wonen, werken en voeding. Het begint altijd met woonruimte. En daar werken wij in Schiedam hard aan. In 2019 gaan wij verder met veel grote projecten die de stad blijvend en op een positieve manier veranderen. De herstructurering van bestaande wijken is al lang bezig. Wij blijven inzetten op verbetering en uitbreiding van ons woningaanbod. Een belangrijke voorwaarde dus voor sociale stijging. En om iedereen, jong en oud, een plek te bieden om zich blijvend in Schiedam te huisvesten. Er moet woonruimte voor elke Schiedammer zijn. 

Er gaat in 2019 veel gebeuren. De Parkweg en omgeving wordt grondig vernieuwd. Dat zorgt letterlijk voor een andere wijk Nieuwland. Ook aan de randen van die wijk verrijst nieuwbouw. Elders is de nieuwbouw van de Wetenschappersbuurt in Oost in een volgende fase gekomen en in West wordt het Fabriplein aangepakt. Samen met de nieuwbouw in de Sint Liduinastraat krijgt deze wijk daarmee een geweldige impuls. 

Maar er vindt op veel plekken ook nieuwbouw plaats. Oranjeburgh is bijna afgerond. Denk ook aan de ontwikkeling van het Blauwhuiskwartier. In het Blauwhuis en aan het aangrenzende water nabij de Oranjebrug komt midden in de stad weer een nieuwe mogelijkheid om te wonen. En weer elders, aan de Vlaardingerdijk, worden twee nieuwe woontorens gebouwd. Je kunt er straks wonen en gebruik maken van kleinschalige voorzieningen. 

Nieuw is de ontwikkeling op Schieveste. Hier zijn sinds een aantal jaren de DCMR en het Lentiz Life College gevestigd. Op de grond die nog vrij is zullen de komende jaren vooral woningen worden gerealiseerd: 3.000 tot 3.500 stuks. De eerste contracten zijn getekend en in 2019 zal de Ontwikkelcombinatie Schieveste de plannen verder uitwerken. We willen binnen twee jaar de eerste gronduitgifte op Schieveste laten plaatsvinden. 
In Kethel loopt het project de Schiedamse Meesters voorspoedig. Ook de 2e fase daarvan is al verkocht. Ook de woningbouw op Harga is in de laatste fase. Beide maken onderdeel uit van ons project Schiedam in beweging. Na jaren van stilstand op het gebied van nieuwbouw, was dit een belangrijk project voor de gehele stad. En daarmee is ook de realisatie van de nieuwe sportaccommodaties voor Hermes DVS, SVV en HBSS mogelijk. Ook dat complex wordt opgeleverd.

Maar zoals u hoort, Schiedam blijft in beweging. Er gebeurt veel en vooral in 2019 gaat er veel gebeuren! Schiedam bouwt duurzaam, maar is daarmee ook sociaal duurzaam. De stad heeft toekomst! Schiedam raakt in evenwicht en wordt weer veelzijdig.

Dames en heren,

Nog iets anders. Prioriteit in 2019 blijft de aanpak van ongewenste ontwikkelingen die we ondermijning noemen. Bij ondermijning infiltreert de onderwereld in de ‘bovenwereld’. De georganiseerde misdaad gaat onderdeel uitmaken van het ‘gewone leven’. Bij goede bedrijven en verenigingen. Ook als politicus kan je er mee te maken krijgen. Dat zien we helaas bij burgemeesters elders in het land. Het is onacceptabel dat bestuurders niet veilig hun beroep uit kunnen oefenen. Zij nemen hun verantwoordelijkheid en worden daar de dupe van. Dat kan niet. Bestuurders komen voor de stad op en ik vind het heel goed dat de gemeenteraad onze aanpak van ondermijning krachtig steunt. 

Er staan in 2019 gelukkig vooral veel goede dingen te gebeuren. Wij steken onze handen uit de mouwen en Schiedam gaat er echt anders uitzien. 

En ik wil met iets moois afsluiten. Daarmee kom ik gelijk terug bij het thema ‘Taal’. Schiedam krijgt een Stadsdichter. En als u het nog niet weet, dat is Yvette Neuschwanger. Ik vraag haar vast naar het podium te komen. 
Yvette is geboren en getogen in Schiedam en werkzaam als communicatieadviseur. Onder het pseudoniem Feetje publiceert zij gedichten op onder meer Facebook en Twitter. Ook schrijft zij columns en kinderboeken. Als stadsdichter is zij geselecteerd door het Literair Gezelschap en de Bibliotheek Schiedam. En vandaag heb ik de eer om haar voor twee jaar te installeren. 

Officieel betekent het dat de stadsdichter bijdraagt aan het culturele aanbod van Schiedam en de promotie van de stad; haar bijdrage bestaat uit tenminste 6 Stadsgedichten per jaar. In de praktijk geeft de stadsdichter de komende jaren ondersteuning bij tal van evenementen in stad om ook met taal krachtig te vertellen wat wij eigenlijk al weten: Schiedam is authentiek, vernieuwend en levendig.

Yvette, mag ik je vragen om je eerste gedicht voor te dragen. Daarna tekenen we samen de eerste pagina’s van het lopende boek.


Dames en heren, jongens en meisjes, alvast namens mij bedankt voor uw aandacht."