15-06-2020 — 

Kinderen en jongeren hebben recht op onderwijs. Om hun talenten te ontdekken én te ontplooien voor een goede toekomst. Sinds enkele maanden heeft het Regionaal Bureau Leerplicht+ een nieuwe naam: Leerrecht. Naast een nieuwe naam en logo is er nu ook een nieuwe website.

Ook is vanaf januari 2020 het Steunpunt Jongeren onderdeel van Leerrecht. Daarmee is er een aansluitende aanpak voor kinderen van 5 tot 23 jaar in de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.

De website van Leerrecht geeft jongeren, ouders en scholen praktische informatie en antwoorden op vragen over zaken als leerplicht, verlofregelingen en vrijstellingen. Ook kunnen jongeren zich er oriënteren op verschillende opleidings- en stagemogelijkheden in de regio.

Leerplicht én voortijdig schoolverlaten

Leerrecht zet zich in om schoolverzuim tegen te gaan, schooluitval te voorkomen en jongeren te begeleiden naar een positieve, zelfstandige toekomst. Leerlingen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Jongeren tussen de 16 en 18 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald. zijn kwalificatieplichtig.

Vanaf 18 jaar zijn jongeren niet meer wettelijk verplicht om naar school te gaan. De gemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen willen voortijdig schoolverlaten van jongeren tegengaan en ervoor zorgen dat een zo groot mogelijk aantal jongeren een startkwalificatie behaalt, zodat hun kansen op een baan optimaal zijn.

Leerrecht, geeft toekomst

Leerrecht is te bereiken via telefoonnummer (010) 248 4040 en e-mail.

"Het logo van leerrecht"