23-11-2021 — 

De huidige geurfilterkast aan de Proveniersbrug ‘s-Gravelandseweg is vervangen door twee nieuwe kasten. Deze aanpassing zal ervoor moeten zorgen dat de hinder van geuren, zoals vrijkomende rioolgassen, beter bestreden wordt. 

"De nieuwe geurfilterkasten bij de Proveniersbrug in Schiedam"
De nieuwe geurfilterkasten bij de Proveniersbrug in Schiedam