26-07-2022 — 

Gro-up buurtwerk en YETS Foundation zijn als samenwerkingscombinatie de nieuwe partij voor het jongerenwerk in Schiedam. Op 25 juli werd hiervoor de overeenkomst ondertekend door deze partij samen met burgemeester Cor Lamers. Met de keuze voor deze samenwerking wordt een belangrijke stap gezet in het versterken van de impact en kwaliteit van het Schiedamse jongerenwerk zodat het beter aansluit op de behoefte van Schiedamse jeugd. Jongerenwerk draagt bij aan het vergroten van maatschappelijke kansen, het voorkomen van voortijdig schooluitval, minder jeugdcriminaliteit, overlast op straat en het tegengaan van eenzaamheid en sociaal isolement.

Gebundeld aanbod

Burgemeester Cor Lamers over de keuze van deze aanbieder: “We willen de aanpak van het jongerenwerk beter bundelen, daarom kozen we voor een aanbesteding voor het gehele pakket in plaats van subsidierelaties met meerdere partijen. Verder willen we dat er op de Schiedamse schaal wordt gewerkt; wat de stad nodig heeft, moet geleverd worden en niet wat de instelling denkt dat nodig is. Met gro-up Buurtwerk en de Yets Foundation hebben we spelers die dit begrijpen en waar we het volle vertrouwen in hebben. En we vinden het extra fijn dat Yets als lokale speler uit deze selectie naar voren is gekomen; zij kennen de Schiedamse situatie als geen ander.”

 

Foto Martin van de Ruit,  Voorzitter RvB  gro-up Buurtwerk en burgemeester Cor Lamers ondertekenen de overeenkomst voor het jongerenwerk

Fotograaf: Bob van der Vlist. 
Op de foto: Martin van de Ruit, Voorzitter RvB  gro-up Buurtwerk en burgemeester Cor Lamers 

Daar waar de jongeren zijn

Ter voorbereiding op deze keuze is gesproken met veiligheid, wijkregisseurs, partners van de Samen Schiedam thematafel ‘Opgroeien’ en de scholen. Daarnaast heeft de Schiedamse jeugd zelf ook advies gegeven. Jongerenwerk moet er volgens hen voor íedereen zijn, niet alleen als je veel problemen hebt, maar ook juist preventief in de wijk. Volgens hen moet het jongerenwerk  goed vindbaar en bereikbaar zijn, vooral op school, online en in de wijk. Het moet aanwezig zijn daar waar de jongeren zijn, juist buiten schooltijd en in het weekend.