17-12-2020 — 

Al enige tijd denkt de gemeente na over hoe de directe omgeving van het Stadskantoor aan het Stadserf kan worden verfraaid en verbeterd. Het is nodig om een betere invulling te geven aan het Stadskantoor en de leegstaande voormalige bibliotheek. Ook moet de omgeving beter bereikbaar, levendiger en groener worden. Er zijn in het afgelopen jaar verschillende mogelijkheden onderzocht.

Ontwerp wordt verder uitgewerkt

Uiteindelijk is hieruit één ontwerp gekomen dat de oplossing kan bieden voor de verbetering van het Stadserf en de omgeving. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 december besloten om deze variant verder uit te werken en daarvoor budget aan te vragen bij de gemeenteraad. Het jaar 2021 wordt gebruikt voor deze verdere uitwerking. Als alles volgens planning verloopt, willen we dit plan gefaseerd gaan uitvoeren vanaf 2022 tot en met 2027. Lees meer over het mogelijk nieuwe ontwerp Stadserf en omgeving

"mogelijk nieuw ontwerp Stadserf en omgeving"