29-09-2023 — 

Vanaf 2 oktober heeft Schiedam een meldpunt Ongewenst verhuurgedrag. Huurders en woningzoekenden kunnen daar terecht als ze ongewenst gedrag ervaren van verhuurders of verhuurbemiddelaars.

Niet alle verhuurders gedragen zich altijd netjes; bij de verhuur van woonruimte komen geregeld misstanden voor. Om hieraan een einde te maken is er vanaf 1 juli 2023 de Wet goed verhuurderschap. Wethouder Antoinette Laan: “Schiedam heeft de afgelopen jaren vooropgelopen op het gebied van de aanpak van slechte verhuurders. We hebben met onze ervaringen bijgedragen aan de deze wet, die ons helpt in de aanpak van slechte verhuurders. In Schiedam moet iedereen prettig kunnen wonen, ongeacht hoe je gezin is samengesteld of wat je verdient. We treden dan ook hard op tegen misstanden op de woningmarkt. Bijvoorbeeld als de verhuurder de huurder intimideert of discrimineert bij de toewijzing van een woning. Of als de verhuurder een te hoge waarborgsom vraagt.”

Bij het meldpunt kunnen huurders terecht als een verhuurder zich niet aan de Wet goed verhuurderschap houdt. Verhuurders zijn bijvoorbeeld verplicht een schriftelijke huurovereenkomst op te stellen. Verder moeten ze huurders informeren over hun rechten en plichten. Arbeidscontract en huurcontract moeten voortaan worden gescheiden; dat maakt arbeidsmigranten minder afhankelijk van hun werkgever.

Op de website van de gemeente Schiedam kunnen huurders lezen welke zaken ze bij het meldpunt Ongewenst verhuurgedrag kunnen melden. Als een melding niet door het meldpunt zelf in behandeling kan worden genomen, helpt de gemeente met het vinden van juiste instantie waar de melding wel kan worden gedaan. 
Het meldpunt is te vinden op https://schiedam.nl/a-tot-z/wet-goed-verhuurderschap.