30-01-2020 — 

In Schiedam willen we iedereen een passende woning bieden. Daarom houden we de Schiedamse sociale woningvoorraad op peil en bouwen we tot 2030 6.000 woningen bij in verschillende prijsklassen. Dit is de enige manier om het nijpende woningtekort een halt toe te roepen.

In de afgelopen week is in de media en op social media veel aandacht geweest voor de huisvesting van statushouders. Schiedam moet hiervoor zorgen, net als alle andere gemeenten. De landelijke overheid bepaalt voor hoeveel mensen Schiedam een woning moet vinden. Schiedam loopt hierin op dit moment achter.

Hoe regelt Schiedam de huisvesting van statushouders?

Statushouders hebben op het moment dat ze naar Schiedam komen geen woning. De gemeente is verplicht daarvoor te zorgen. Statushouders behoren tot de groep urgenten bij het toewijzen van woningen. Net zoals andere Schiedammers die een (andere) woning nodig hebben en hiervoor urgentie hebben gekregen. Voor mensen die soms al jaren op een huurwoning wachten, is dat natuurlijk vervelend.

Wat doet Woonplus met nieuwbouwwoningen?

Op dit moment worden Schiedamse nieuwbouwwoningen van Woonplus met voorrang aangeboden aan mensen die al in Schiedam wonen. Daarnaast is de gemeente Schiedam in gesprek met de provincie  Zuid-Holland over de achterstand in de huisvesting van statushouders.

Haalt Schiedam vluchtelingen uit het buitenland?

Nee dit beeld is onjuist. Wat is er dan wel aan hand? Schiedam kan geen passend woningaanbod doen omdat er vooral woningen voor kleinere gezinnen zijn. Daardoor loopt Schiedam een achterstand op in de huisvesting van statushouders. De gemeente Schiedam vraagt het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) om kleinere gezinnen toe te wijzen. Zo kan Schiedam aan zijn wettelijke taakstelling voldoen.